Tel.: +421 907 797 236

Nová kategória projektu Dobrý čin na nete

Dobrý čin na nete - Dobrý čin rokaPredstavujeme novú kategóriu pripravenú v spolupráci s Nadáciou Orange.

dcr-dobry-cin-na-neteDobrý čin na nete

Dnešné deti vyrastajú od malička v digitálnom svete a pripojenie cez internet je pre nich samozrejmosťou. Zároveň sú však často v online svete zraniteľné a vystavené mnohých nástrahám, ktoré internet prináša.

Milí pedagógovia,

rozprávajte sa s deťmi o ich skúsenostiach v online svete a motivujte ich, aby zdieľali skúsenosti aj prostredníctvom projektu Detský čin roka.

Zasielajte nám reálne príbehy detí o ich skúsenostiach v online svete, ako a kde pomohli v tomto smere deťom v núdzi, aký postoj zaujali, ako o probléme diskutovali, či sa správali zodpovedne k sebe aj ostatným, či odmietli nevhodné správanie, vedeli riešiť situácie a nástrahy internetu, ale i ako vedeli využiť moderné komunikačné technológie na realizáciu zaujímavých a prospešných aktivít.

Zdieľanie príbehov a prezentácia v rámci novej kategórie je tak príležitosť pre ostatné deti i verejnosť, ktoré budú príbehy čítať, aby si uvedomovali nástrahy internetu, učili sa kritickému mysleniu a nástrojom na prácu v bezpečnom online svete. 

tematicke-okruhy-pribehovMožné tematické okruhy príbehov

Rizikové správanie detí či pomoc v témach ako sociálne siete a zdieľanie informácii, správ, fotiek a celého obsahu svojho života, anonymita online sveta, kyberšikana, závislosti na počítačových hrách, sociálnych sieťach, videách, vytvorenie či nasledovanie výzvy a iné. 

deti-na-neteDeti na nete

Multimédiá ovládli svet, sú v našom okolí so svojimi výhodami aj rizikami. Pre dieťa dnešnej doby sú digitálne technológie predmetom dennodenného použitia a potrebuje ich k životu. Nevedia si predstaviť ako by prežili deň bez PC, mobilu a internetu. Už v škôlke a škole majú kurzy, kde získavajú vedomosti a zručnosti s prácou na počítači a podľa skúsenosti sú detí šikovnejšie a tvorivejšie ako dospelí.

Pri styku detí s internetom je nesmierne dôležité dohodnúť sa na zásadách, ako s nim zaobchádzať. Vedia ich dodržiavať, byť zodpovední na internete, no aj porušovať a ohrozovať seba, či trápiť druhých.

Majme na pamäti možné riziká, ktorým sú vystavené a sledujme ako rodičia a učitelia aj ich bezpečnosť a zodpovedný prístup k internetu. Ako to naozaj majú s technológiami naše deti vieme dobre, lebo s nimi diskutujeme už 10 rokov. Na to nám poslúžia spoločné otvorené rozhovory na našich prednáškach, ktoré bezplatne ponúkame pre školy, detské kolektívy, učiteľov a rodičov.
https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/

Vám všetkým, ktorým nie sú tieto témy ľahostajné, deťom aj dospelým pomôže naša stránka s radami, príbehmi a pomocou, ktoré nájdete na www.detinanete.sk

Partneri projektu

Strategický partner:
nadacia-orange2
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka