Tel.: +421 907 797 236

Prihlasovanie príbehov

 • Do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií.
 • Žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať najviac v rozsahu 1 strany A4.
 • Žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali iné deti vo veku do 16 rokov.
 • Do projektu je možné zaslať aj správu o kolektívnom dobrom skutku.
 • Pri kolektívnom dobrom skutku je potrebné uviesť, koľko detí ho realizovalo.
 • O dobrom skutku dieťaťa do 16 rokov môžu napísať aj pedagógovia a iné dospelé osoby.
 • Skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé.
 • Doba realizácie dobrého skutku nie je časovo ohraničená.

Za pravdivosť skutkov zodpovedajú deti svojim vlastným svedomím,
lebo napísať o vymyslenom skutku nie je dobrým činom!

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do jednej zo siedmich kategórií:

 1. ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
 2. POMOC V RODINE
 3. POMOC ROVESNÍKOM
 4. POMOC ĽUĎOM
 5. POMOC PRÍRODE
 6. DOBRÝ NÁPAD
 7. CENA SAŠKY FISCHEROVEJ - MALÝ VEĽKÝ ČIN

Každý príspevok musí obsahovať:

 • kategóriu, do ktorej má byť skutok zaradený
 • meno a priezvisko žiaka resp. pisateľa listu
 • triedu, ktorú žiak navštevuje
 • presnú adresu školy alebo bydliska: ulica, mesto, okres, kraj
 • čitateľný súhlas zákonného zástupcu pisateľa listu a v liste dotknutej osoby s uverejnením listu
 • v médiách v znení: „Súhlasím s uverejnením listu v médiách“.

Listy bez podpisu zákonného zástupcu nepostúpia do detskej poroty.

Dobré skutky môžu byť zaslané do 30. júna 2018 prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára alebo poštou na adresu:

OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

Leták Detský čin roka 2017

Stiahnuť leták DČR 2017 (pdf)

dcr_letak_web_1 dcr_letak_web_2

Partneri projektu

Generálny partner:
Hlavný partner:
Mediálny partner:
nadaciaorange
Partneri:
alejtech dixit-logo  liga ludialudom    slovenskaposta 

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2018. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka