Tel.: +421 907 797 236

Pravidlá projektu

 • do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií
 • žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať v rozsahu maximum 1 strany A4
 • žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali iné deti vo veku do 15 rokov
 • do projektu možno zaslať aj správu o kolektívnom dobrom skutku
 • pri kolektívnom dobrom skutku je potrebné uviesť, koľko detí ho realizovalo
 • o dobrom skutku dieťaťa do 15 rokov môžu napísať aj pedagógovia a iné dospelé osoby
 • skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé
 • doba realizácie dobrého skutku nie je časovo ohraničená
 • každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu detí vo svojej kategórii, bude vyhlásený za držiteľa ocenenia Detský čin roka 2021 a odmenený vecnou cenou. Ten, kto napíše o dobrom skutku, ktorý získa ocenenie, bude odmenený vecnou cenou.

Za pravdivosť skutkov zodpovedajú deti svojim vlastným svedomím, lebo napísať o vymyslenom skutku nie je dobrým činom!

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do jednej z ôsmich kategórií:

 1. Záchrana ľudského života
 2. Pomoc v rodine
 3. Pomoc rovesníkom
 4. Pomoc ľuďom
 5. Pomoc prírode
 6. Dobrý nápad
 7. Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin
 8. Dobrý čin na nete

Každý príspevok musí obsahovať:

 • kategóriu, do ktorej má byť skutok zaradený
 • meno a priezvisko žiaka resp. pisateľa listu
 • triedu, ktorú žiak navštevuje
 • presnú adresu školy: ulica, mesto, okres, kraj

HLASOVANIE

 • Zo všetkých dobrých skutkov, ktoré zašlú deti do projektu vyberie výberová komisia 5 nominácií v každej kategórii.
 • Nominované dobré skutky budú na jeseň uverejnené na webovej stránke www.detskycin.sk a zaslané opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú za najcennejší .
 • Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom formulára na uvedenej webovej stránke www.detskycin.sk alebo zaslaním poštou na adresu OZ Detsky cin roka.
 • Detská porota : do hlasovania sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií.
 • Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin roka 2021.

Každý dobrý skutok si zaslúži pochvalu i ocenenie. Svojim hlasom podporíte myšlienku dobra a umožníte mu tak rásť!

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa bude konať v decembri 2021 v Bratislave, budú pozvaní všetci ocenení v sprievode rodiča alebo pedagóga.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka