Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Pravidlá projektu

 • do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií
 • žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať v rozsahu maximum 1 strany A4
 • žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali iné deti vo veku do 15 rokov
 • do projektu možno zaslať aj správu o kolektívnom dobrom skutku
 • pri kolektívnom dobrom skutku je potrebné uviesť, koľko detí ho realizovalo
 • o dobrom skutku dieťaťa do 15 rokov môžu napísať aj pedagógovia a iné dospelé osoby
 • skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé
 • doba realizácie dobrého skutku je časovo ohraničená maximálne na obdobie dvoch rokov dozadu
 • každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu detí vo svojej kategórii, bude vyhlásený za držiteľa ocenenia Detský čin roka a odmenený vecnou cenou. Ten, kto napíše o dobrom skutku, ktorý získa ocenenie, bude odmenený vecnou cenou.

Za pravdivosť skutkov zodpovedá pisateľ svojim vlastným svedomím, lebo napísať o vymyslenom skutku nie je dobrým činom!

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do jednej z ôsmich kategórií:

 1. Záchrana ľudského života
 2. Pomoc v rodine
 3. Pomoc rovesníkom
 4. Pomoc ľuďom
 5. Pomoc prírode
 6. Dobrý nápad
 7. Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin
 8. Dobrý čin na nete

Každý príspevok musí obsahovať:

 • kategóriu, do ktorej má byt skutok zaradený
 • meno a priezvisko žiaka resp. pisatela listu
 • triedu, ktorú žiak navštevuje
 • presnú adresu školy alebo bydliska: ulica, mesto, okres, kraj
 • telefonický kontakt zákonného zástupcu 

HLASOVANIE

 • Zo všetkých dobrých skutkov, ktoré zašlú deti do projektu vyberie výberová komisia 5 nominácií v každej kategórii.
 • Nominované dobré skutky budú na jeseň uverejnené na webovej stránke www.detskycin.sk a zaslané opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú za najcennejší .
 • Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom formulára na uvedenej webovej stránke www.detskycin.sk alebo zaslaním poštou na adresu OZ Detsky cin roka.
 • Detská porota : do hlasovania sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií.
 • Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin roka.

Každý dobrý skutok si zaslúži pochvalu i ocenenie. Svojim hlasom podporíte myšlienku dobra a umožníte mu tak rásť!

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa bude konať v decembri v Bratislave, budú pozvaní všetci ocenení v sprievode rodiča alebo pedagóga.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange
Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka