Tel.: +421 907 797 236

Hlasovanie

Výberová komisia

Všetky príspevky zaslané do projektu budú starostlivo prečítané a výberová komisia vyberie 5 nominácií v každej kategórii.

Členmi výberovej komisie budú zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, manažér projektu, zástupca Občianskeho združenia Detský čin roka a odborníci z radov psychológie, pedagogiky i ďalších odborov.

Detská porota

Nominované dobré skutky budú v septembri uverejnené na webovej stránke www.detskycin.sk a zaslané formou pedagogického materiálu opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú za najcennejší .

Učitelia s tlačeným pedagogickým materiálom pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú.

Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú vyhlásené za Detské činy roka.

Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom formulára na uvedenej webovej stránke www.detskycin.sk alebo zaslaním poštou na adresu:

OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

Do hlasovania sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií.

Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin roka 2021

Hlasovací lístok tu.

Anketa pre dospelých

Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali sme preto cestu, ako dobré skutky konané deťmi predstaviť rodičom a širokej verejnosti. Partnerom projektu sa stal darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, vďaka ktorému Vám môžeme i v roku 2021 prezentovať skutky v on-line v ankete pre verejnosť.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka