Tel.: +421 907 797 236

Detský čin roka - prieskum

KATEGÓRIA: Aktuality

Projekt Detský čin roka motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov pomocou princípu skutočných príbehov. Prostredníctvom reálnych príbehov majú deti možnosť porozumieť, čo je dobré a ktoré hodnoty zlepšujú svet okolo nás. Na to je ale nevyhnutná spolupráca – učiteliek a učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov.

Veľmi si vážime obrovské množstvo práce a snahy pedagógov a detí po celom Slovensku. Uvedomujeme si však, že sa dá vždy niečo zlepšiť - zjednodušiť prácu pre pedagógov, a zároveň zvýšiť efektivitu a pozitívny dopad toho, čo spoločne robíme.

Preto sme sa rozhodli realizovať rozsiahly prieskumný projekt v spolupráci s IPAO, Inštitútom pre aktívne občianstvo http://ipao.sk, pomocou ktorého chceme zistiť, čo presne deti motivuje k dobrým skutkom a ako by sa toho dobra okolo nás mohlo diať ešte viac.

Máme za sebou prvú etapu a vyplnené dotazníky od takmer 1500 detí na Slovensku. Práve v týchto dňoch začíname spracovávať dotazníky z druhej etapy.

Realizácia prieskumu je pre nás úplne nová skúsenosť a veríme, že na základe výstupov prieskumu budeme môcť projekt realizovať adresnejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie.


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka