Tel.: +421 907 797 236

Detská porota

Všetky príspevky zaslané do projektu budú starostlivo prečítané a výberová komisia vyberie 5 nominácií v každej kategórii.

Členmi výberovej komisie budú zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, manažér projektu, zástupca Občianskeho združenia Detský čin roka a odborníci z radov psychológie, pedagogiky i ďalších odborov.

Nominované dobré skutky budú v septembri uverejnené na webovej stránke www.detskycin.sk a zaslané formou pedagogického materiálu opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú za najcennejší .

Učitelia s tlačeným pedagogickým materiálom pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú.

Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú vyhlásené za Detské činy roka. Do detskej poroty sa každý rok zapoja desaťtisíce slovenských detí.

Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom formulára na uvedenej webovej stránke www.detskycin.sk alebo zaslaním poštou na adresu:

OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

Do hlasovania sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií.

Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin roka 2021.

Hlasovací lístok tu.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2022. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka