Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Ako pomáhať online

Milí pedagógovia,

V spolupráci s Nadáciou Orange sme pre Vás pod názvom AKO POMÁHAŤ ONLINE pripravili nových 5 modelových vyučovacích hodín zameraných na možnosti konania dobrých skutkov v online prostredí, bezpečné používanie internetu a rozvoj digitálnych zručností.  

Metodiky sú koncipované medzi-predmetovo v prepojení na medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania ISCED pre Etickú výchovu a Informatiku na základných školách, môžu byť však použité aj na hodinách náboženskej výchovy alebo slovenského jazyka. Pri každej vyučovacej hodine je uvedený odporučený ročník, jeho určenie je však viac-menej orientačné, a aktivitu možno prispôsobiť a realizovať aj pri inej vekovej kategórii.

Vyučovacie hodiny sú pripravované v súčinnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami zameranými na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ako tímová spolupráca, zodpovednosť, či kritické myslenie. Ich základ vždy tvoria reálne príbehy dobrých skutkov detí v online prostredí.   

Nakoľko viaceré aktivity sú založené na práci so sociálnymi sieťami je preto potrebné na tento účel získať súhlas rodičov a aktivitu žiakov na sociálnych sieťach monitorovať v skole i v domácom prostredí v súčinnosti s rodičmi..

Prajeme Vám a Vašim žiakom krásne zážitky na vyučovacích hodinách s príbehmi Detského činu roka  a veľa inšpirácie pri konaní vlastných dobrých skutkov

Eva Specogna Kotláriková
autorka metodického materiálu

Alexandra Broadhurst-Petrovická
O.Z. Detský čin roka


Aktivita 1: DOBROČINNÝ PROJEKT ONLINE (PDF)
Ročník: 8. - 9. ročník ZŠ
Tematický celok iŠVP: Informatika: Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou
Etická výchova: Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom

Aktivita 2:  ONLINE VÝZVA DOBRÝCH SKUTKOV (PDF)
Ročník: 8. - 9. ročník ZŠ
Tematický celok iŠVP: Informatika: Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu
Etická výchova: Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity

Aktivita 3: ECO – INSTA – KONFERENCIA (PDF)
Ročník: 8. - 9. ročník ZŠ
Tematický celok iŠVP: Informatika: Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti
Etická výchova: Etické aspekty ochrany prírody

Aktivita 4: RADOSŤ A PODPORA VO VIDEU (PDF)
Ročník: 8. - 9. ročník ZŠ
Tematický celok iŠVP: Informatika: Reprezentácie a nástroje – práca s multimédiami
Etická výchova: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch

Aktivita 5:  FIKCIA A REALITA (PDF)
Ročník: 6. - 9. ročník ZŠ
Tematický celok iŠVP: Informatika: Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti
Etická výchova: Kognitívna a emocionálna empatia 

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange
Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka