Tel.: +421 907 797 236

Lektori a denníky

ARNOLD KISS 

Základná škola Turňa, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

Učiteľ Teach for Slovakia www.teachforslovakia.sk

MGR. HELENA MEČAROVÁ A MGR. NINA POLÁKOVÁ

Spojená škola, Hradná 7, Komárno s o.z. Špeciálna ZŠ s MŠ

TOMÁŠ HORVÁTH

ZŠ s MŠ Markušovce, Skúsenostný denník z krúžku Môj príbeh

Učiteľ Teach for Slovakia www.teachforslovakia.sk

MGR. DAGMAR HABÁNEKOVÁ, MGR. AGNESA MITTERPACHOVÁ 

Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica

Vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

MGR. MÁRIA KOVÁČOVÁ 

Základná škola Turňa, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

Denníky 

Násobilka dobra – Projekt Denníky (PDF)

Násobilka dobra 

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2022. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka