Tel.: +421 907 797 236

Film Detský čin roka

V roku 2015 sa nám v spolupráci so Slovenskou televíziou a filmovou produkčnou spoločnosťou Psyché podarilo pripraviť film venovaný 15. výročiu projektu. Film sme pripravovali od januára do decembra a bol takým krásnym stopovaním po dobre, po deťoch, ktoré získali ocenenia v minulých ročníkoch, po príbehoch detí, ktoré vedeli a chceli pomôcť tam, kde sa dá a kde je to potrebné. Film bol odvysielaný v Slovenskej televízií 6. decembra 2015.

Námet a scenár:
Saša Broadhurst-Petrovická
Marek Kuboš

Režia: Marek Kuboš

Ilustrácie: Martina Matlovičová

 

Ďakujeme Nadacií Orange za finančnú podporu.

film-screen-1 film-screen-2 film-screen-3 film-screen-4 film-screen-5 film-screen-6Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2022. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka