Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

O projekte Škola dobrých skutkov

Milí pedagógovia,

projekt Škola dobrých skutkov je venovaný predovšetkým Vám, učiteľom, či už slovenského jazyka, etickej výchovy či náboženskej výchovy, triednym učiteľom a vychovávateľom v školskom klube. Práve vy máte nezastupiteľnú úlohu v projekte Detský čin roka. Motivujete deti, pomáhate im pochopiť, čo je dobré a doprevádzate ich na ceste zložitým labyrintom života.

Škola dobrých skutkov je inšpiratívny pedagogický materiál. Veríme, že Vás bude sprevádzať pri práci s deťmi nielen v rámci projektu Detský čin roka, ale aj pri iných školských aktivitách.

Tento projekt vznikol na základe Vašej spätnej väzby. Napísali ste nám Vaše podnety, inšpirácie a pripomienky, ktoré sme pri príprave starostlivo spracovali do konečnej podoby tohto materiálu.

Prečítali sme tiež všetky nominované príbehy za posledných 14 ročníkov a pri príprave, najmä modelových hodín, sme vychádzali práve z detských skutkov.

Projekt Škola dobrých skutkov chápeme ako otvorenú platformu, ktorá sa priebežne bude s Vašou podporou rozvíjať a dopĺňať.

Píšte nám, prosím naďalej o Vašich skúsenostiach, posielajte podnety a inšpirácie, radi ich spracujeme a v rámci tejto sekcie odprezentujeme. Posielajte nám obrázky detí, fotografie z Vašich školských realizácii projektu Detský čin roka, či iné zaujímavé materiály spojené s projektom Detský čin roka.

Predstavujeme v skratke jednotlivé podsekcie projektu:

AKO POMAHÁŤ

Interaktívna mapa “Ako pomáhať alebo Okruhy pomoci “ spojená s modelovou hodinou etickej výchovy na základe témy ISCED: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva…

MODELOVÉ HODINY ETICKEJ VÝCHOVY

Pripravili sme 15 modelových hodín etickej výchovy na základe vybraných tém ISCED a listov o dobrých skutkoch detí.

Model každej vyučovacej hodiny je možné jednoducho vytlačiť a použiť v rámci vyučovacieho procesu.

ZAUJÍMAVÉ LINKY

Vybrali sme internetové stránky, ktoré nás zaujali. Sú o aktivitách, projektoch a iniciatívach, ktoré sa nám zdajú byť mimoriadne inšpiratívne a môžu slúžiť ako zdroje informácii, či motivácii pre Vás i pre deti.

Zaujímavé linky sme zoradili podľa jednotlivých kategórii projektu Detský čin roka.

Samostatne sú vybrané internetové linky pre pedagógov.

DČR NA ŠKOLÁCH

Predstavujeme Vaše inšpirácie, podnety a skúsenosti.

Súčasťou je aj Galéria (fotografie, obrázky a pod.) predstavujúca projekt Detský čin roka priamo na Vašej škole či obci.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange
Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka