Tel.: +421 907 797 236

O projekte Škola dobrých skutkov

Milí pedagógovia,

projekt Škola dobrých skutkov je venovaný predovšetkým Vám, učiteľom, či už slovenského jazyka, etickej výchovy či náboženskej výchovy, triednym učiteľom a vychovávateľom v školskom klube. Práve vy máte nezastupiteľnú úlohu v projekte Detský čin roka. Motivujete deti, pomáhate im pochopiť, čo je dobré a doprevádzate ich na ceste zložitým labyrintom života.

Škola dobrých skutkov je inšpiratívny pedagogický materiál. Veríme, že Vás bude sprevádzať pri práci s deťmi nielen v rámci projektu Detský čin roka, ale aj pri iných školských aktivitách.

Tento projekt vznikol na základe Vašej spätnej väzby. Napísali ste nám Vaše podnety, inšpirácie a pripomienky, ktoré sme pri príprave starostlivo spracovali do konečnej podoby tohto materiálu.

Prečítali sme tiež všetky nominované príbehy za posledných 14 ročníkov a pri príprave, najmä modelových hodín, sme vychádzali práve z detských skutkov.

Projekt Škola dobrých skutkov chápeme ako otvorenú platformu, ktorá sa priebežne bude s Vašou podporou rozvíjať a dopĺňať.

Píšte nám, prosím naďalej o Vašich skúsenostiach, posielajte podnety a inšpirácie, radi ich spracujeme a v rámci tejto sekcie odprezentujeme. Posielajte nám obrázky detí, fotografie z Vašich školských realizácii projektu Detský čin roka, či iné zaujímavé materiály spojené s projektom Detský čin roka.

Predstavujeme v skratke jednotlivé podsekcie projektu:

AKO POMAHÁŤ

Interaktívna mapa “Ako pomáhať alebo Okruhy pomoci “ spojená s modelovou hodinou etickej výchovy na základe témy ISCED: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva…

MODELOVÉ HODINY ETICKEJ VÝCHOVY

Pripravili sme 15 modelových hodín etickej výchovy na základe vybraných tém ISCED a listov o dobrých skutkoch detí.

Model každej vyučovacej hodiny je možné jednoducho vytlačiť a použiť v rámci vyučovacieho procesu.

ZAUJÍMAVÉ LINKY

Vybrali sme internetové stránky, ktoré nás zaujali. Sú o aktivitách, projektoch a iniciatívach, ktoré sa nám zdajú byť mimoriadne inšpiratívne a môžu slúžiť ako zdroje informácii, či motivácii pre Vás i pre deti.

Zaujímavé linky sme zoradili podľa jednotlivých kategórii projektu Detský čin roka.

Samostatne sú vybrané internetové linky pre pedagógov.

DČR NA ŠKOLÁCH

Predstavujeme Vaše inšpirácie, podnety a skúsenosti.

Súčasťou je aj Galéria (fotografie, obrázky a pod.) predstavujúca projekt Detský čin roka priamo na Vašej škole či obci.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2022. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka