Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

O projekte Násobilka dobra

Inšpiratívny manuál pre prácu s deťmi na školách a v rôznych organizáciach tretieho sektoru.

Milí pedagógovia a lektori,

manuál sme vytvorili so snahou pomôcť Vám motivovať deti k jednoduchým, ale zmysluplným malým skutkom, ktoré robia našu každodennosť krajšou. Jeho cieľom je u detí podporiť uvedomenie si svojej vlastnej hodnoty, rozvinúť ich každodennú všímavosť a empatiu, dodať im odvahu a potvrdiť zmysel toho, že pomáhať má význam.

Projekt Násobilka dobra vznikol v nadväznosti na dlhoročný projekt Detský čin roka s cieľom ďalej aktívne rozvíjať potenciál, ktorý ponúkajú listy s reálnymi príbehmi detí a ich dobrými skutkami.

Naše aktivity v praxi testovali viacerí inšpiratívni lektori a učitelia pracujúci priamo so znevýhodnenými deťmi v rozdielnych komunitách. Boli to deti zo sociálne znevýhodnených rodín, deti z rómskych komunít alebo žiaci špeciálnych základných škôl. Cieľom tohto projektu bolo na základe skúseností „z terénu“ vytvoriť inšpiratívny manuál pre pedagógov a inštruktorov pracujúcich s deťmi aj z tejto cieľovej skupiny.

Manuál sa skladá z úvodnej a záverečnej krátkej aktivity a troch hlavných aktivít, ktoré možno realizovať na viacerých vyučovacích hodinách, či časovo flexibilne prispôsobiť veku, psychickým, či fyzickým schopnostiam vašich žiakov. Návrhy aktivít a ich častí, sú takisto obsahovo navrhnuté s maximálnou mierou flexibilnosti, obsahujú vždy aj návrh jednoduchšieho variantu aktivity.

Súčasťou manuálu sú príklady spätnej väzby od spomínaných pedagógov a pedagogických pracovníkov, ktorí aktivity realizovali.

Zaujíma nás taktiež spätná väzba od Vás, ktorí budete aktivity ešte len realizovať. Každá aktivita vrátane úvodnej a záverečnej je ukončená tzv. „skúsenostným denníkom pedagóga“, materiálom, kde vy, pedagógovia, vyhodnotíte aktivity a zaznamenáte vaše pozorovania, pocity, detské reakcie a čokoľvek, čo považujete v tejto súvislosti za zaujímavé. Tento materiál vrátane „skúsenostného denníka“ bude ďalej slúžiť ako inšpirácia pre ďalších učiteľov. Dôležitou súčasťou projektu je fotodokumentácia projektu - fotografie, prípadne krátke videá, ktoré by sme mohli v rámci projektu zverejniť. Radi privítame akékoľvek vaše návrhy a nápady na zlepšenie, doplnenie a zefektívnenie aktivít, napíšte nám, čo môžeme urobiť lepšie (ideálne mailom na sasa.petrovicka@detskycin.sk)

Eva Specogna Kotláriková, Saša Broadhurst–Petrovická

Násobilka dobra 


Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange
Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka