Tel.: +421 907 797 236

Aktivity

ÚVODNÁ AKTIVITA - PREČO ROBIŤ DOBRÉ SKUTKY? (PDF)

CIEĽ: Oboznámiť sa s postojmi a predstavami žiakov, ktoré súvisia s konaním dobrých skutkov

PREČO SA MÁM RÁD (PDF)

CIEĽ: Uvedomiť si hodnotu lásky samého k sebe ako základného východiska v láske k ostatným ľuďom.

ĽUDIA OKOLO MŇA (PDF)

CIEĽ:

1. Naučiť sa oceniť prácu a úsilie ľudí naokolo.

2. Vyskúšať si, aké je to pomôcť, a mať pozitívnu spätnú väzbu na svoje správanie

NAŠE PROSTREDIE (PDF)

CIEĽ:

1. Zmeniť uhol pohľadu na prostredie, v ktorom deti žijú.

2. Vyvolať v nich aktívny prístup k ich okoliu.

3. Posilniť občiansky postoj a pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú.

4. Ukázať im možnosť pozitívnej zmeny prostredia vlastným pričinením .

ZÁVEREČNÁ AKTIVITA - ČO NÁM PRINÁŠA ROBENIE DOBRÝCH SKUTKOV? (PDF)

CIEĽ: Vyhodnotiť názory a skúsenosti žiakov po skúsenosti s projektom a prípadnými realizáciami dobrých skutkov v komunite.

Násobilka dobra 

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka