Tel.: +421 907 797 236

Dobrovoľnícky projekt - Našli sme bloggerov

KATEGÓRIA: Aktuality

Čoskoro nové blogové príspevky na tému dobrých skutkov detí nájdete na našom blogu:

https://detskycinroka.blog.sme.sk/c/448559/za-oponou-detskeho-cinu-roka-2016.html 

VÝZVA – Hľadáme bloggerov so srdcom!

Žijeme krízu hodnôt a preto veríme, že reálne príbehy detí majú veľký potenciál inšpirovať dospelých. Cieľ je nájsť spôsob ako prostredníctvom zaujímavých blogových príspevkov tlmočiť pozitívne hodnoty a inšpirácie z reálnych príbehov detí smerom k dospelej verejnosti. Je to výzva pre dobrovoľníkov, ktorí sa chcú a vedia pozrieť na príbehy z iného uhla pohľadu, zamyslieť sa nad konaním detí nad modelmi rodín, v ktorých žijú, nad ich vzťahmi k rovesníkom či dospelým, i nad vlastnými hodnotami v kontexte detských príbehov a tlmočiť tak inšpirácie smerom k dospelej verejnosti.

VÝSTUP

Zaujímavé blogové príspevky a zamyslenia inšpirované reálnymi príbehmi detí zozbieraných v rámci projektu Detský čin roka.

PROFIL DOBROVOĽNÍKA

Dôležitá je motivácia a skúsenosť s písaním blogových textov zameraných na sociálne a spoločenské témy, záujem o svet detí, schopnosť vidieť detské príbehy v širšom kontexte našej spoločnosti a každodennosti.

PREČO BY SI SI NÁS MAL VYBRAŤ

Detský čin roka je výnimočný projekt o skutočnej človečine, na ktorú my dospelí už zabúdame a preto veríme, že tvorivá spolupráca s nami môže priniesť pre dobrovoľníka predovšetkým:

skúsenosť s prácou v neziskovom sektore v dosť netradičnom OZ, ktoré nemá zamestnancov a pracuje s nadšenými ľuďmi, ktorí veria tomu, čo robia

nové skúsenosti s novými témami

zoznámenie sa s výnimočným svetom detí, s ich hodnotami a princípmi

obohatenie sa o pozitívne hodnoty, ktoré deti do projektu nezištne svojim postojom vnášajú

“Dobrý pocit” ako hovoria deti, že môžu prispieť k vzájomnej zmysluplnej inšpirácii detí i dospelých

O ORGANIZÁCII

Projekt Detský čin roka motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v skutočných hodnotách. Každý rok deti, pedagógovia i rodičia píšu o dobrých skutkoch detí, hodných povšimnutia. V roku 2017 viac ako 46 720 detí zo 774 slovenských škôl pracovalo s nominovanými skutkami v 7 kategóriách na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube. Spolu čítali príbehy a rozprávali sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť... Deti sa tak cez skutočné príbehy iných detí učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu. Skutky, ktoré získajú najväčšiu podporu detí, sú ocenené. Detské príbehy ukrývajú v sebe silnú a výnimočnú výpoveď o svete detí a sú inšpiráciou nielen pre deti ale i pre dospelých.

Viac info a prihláška na: https://www.leaf.sk/dobrovolnici/projekt/oz-detsky-cin-roka/ 


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Generálny partner:
Mediálny partner:
nadaciaorange
Partneri:

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka