Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Ďakujeme deťom za ich dobré skutky!

KATEGÓRIA: Tlačové správy

20-rokov-detsky-cin-roka


Čítajte, zdieľajte, inšpirujte sa ! 

Nominované príbehy
projektu detský čin roka 2020!

 


 


V Bratislave dňa 6.10. 2020

 

Jubilejný 20. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pocho-piť, že pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príleži-tosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a cez ich priamu skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnos-ti. Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú i

za vzťahy, ktoré udržiavajú. Posolstvo detí je akceptované ako rovesníkmi tak dospelými a celou spo-ločnosťou a deti s tak stávajú rovnocennými partnermi pri budovani lepšieho a krajšieho sveta.

Počas doterajších 20 rokov fungovania projektu sa do neho zapojilo viac ako 1 600 000 detí z celého Slovenska.

" Prežili sme náročné obdobie a epidémia COVID-19 zasiahla do života každého z nás. Školy boli nie-koľko mesiacov zatvorené a prebiehalo online vyučovanie. Všetci sme boli nútení prispôsobiť sa ne-ľahkým okolnostiach. Sme veľmi radi, že napriek ťažkej situácii naše občianske združenie, učitelia, deti, rodičia i verejnosť, všetci sme našli cestu ako podporiť dobro, ktoré možno práve v týchto dňoch potrebujeme viac ako inokedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto spoločného projektu Detský čin roka 2020 doteraz zapojili. Veríme, že aj tento rok sa príbehy stanú inšpiráciou pre deti i dospelých a spoločne načerpáme pozitívnu energiu a motiváciu. "

uviedla k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broadhurst- Petrovická.

PRIEBEH PROJEKTU

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i ne-známi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala

40 nominovaných skutkov v ôsmych kategóriách.

kategorie 

ČÍTANIE PRÍBEHOV NA ŠKOLÁCH

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedago-gický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov.

Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej vý-chovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.

V roku 2020 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwig Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk

DETSKÁ POROTA

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mi-moriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2020.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk

Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť ve-rejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti . Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: http://detskycin.ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmych kategóriách:

  1. Záchrana ľudského života
  2. Pomoc v rodine
  3. Pomoc rovesníkom
  4. Pomoc ľuďom
  5. Pomoc prírode
  6. Dobrý nápad
  7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin
  8. Dobrý čin na nete- Nová kategória projektu

Obe hlasovania budú prebiehať do 27. novembra 2020

 

Partneri projektu Detský čin roka 2020

partneri-2020 

Viac informácií o projekte nájdete na
www.detskycin.sk

 

Kontakt

Magdaléna Fábryová
0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk

Saša Broadhurst-Petrovická
0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.skspäť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2022. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka