Tel.: +421 907 797 236

Detský čin roka 2016

KATEGÓRIA: Tlačové správy

Skutočné príbehy detí o odvahe, ľudskosti a spolupatričnosti  

16. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku

Každý ročník projektu Detský čin roka je niečím výnimočný, lebo výnimočné a jedinečné sú osudy konkrétnych detí. Príbehy detí odrážajú aktuálne dianie okolo nich. Citlivo reagujú na to, čo sa deje v ich bezprostrednej blízkosti i v celej spoločnosti a to zasahuje do ich zdanlivo pokojného sveta hier a zábavy. V každom ročníku sa dozvedáme nielen o drobných detských skutkoch, ktoré sa dejú „bežne“ a každodenne, ale čoraz častejšie i o príbehoch a osudoch detí, ktoré museli obetovať kus svojho detstva a prevziať na seba veľkú váhu povinností a zodpovedností. Nie je to jednoduché ani ľahké. Všetko, to dobré, čo deti vedia dať svojmu okoliu, si zaslúži pozornosť, pochvalu i ocenenie. Reálne pribehy detí sú autentickou pozitívnou motiváciou pre iné deti ako i pre celú spoločnosť, čo je mimoriadne dôležité najmä  dnes, keď žijeme krízu hodnôt. 

Výber nominovaných príbehov 

V roku 2016 sme dostali  veľa listov a spolu je to 5317 detí, ktoré individuálne alebo v kolektíve urobili niečo dobré, pomohli blízkym ľudom či ľuďom úplne neznámym, ochránili zvieratá i prírodu...

Výberová komisia a Občianske združenie Detský čin roka vybrali 35 nominácii v týchto kategóriách : Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Detská porota

V týchto dňoch je brožúra s nominovanými skutkami odoslaná do približne 2200 základných škôl a školských úradov.

Detská Porota

Deti a pedagógovia pracujú s brožúrou na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Deti sú tak skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti ale i dospelých. 

Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú v decembri vyhlásené za Detské činy roka 2016.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk do 25. novembra 2016.

Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Jeden skutok za všetky kategó-rie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk. 

S pravidlami ankety hlasovania sa môžete oboznámiť prostredníctvom webstránky http://detskycin.ludialudom.sk 

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výberová komisia:

 • PaedDr. Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
 • Mgr. Halka Marčeková, scenáristka programov pre deti
 • Patrícia Jariabková, moderátorka
 • Ľubica Zelizňáková, psychológ - LVS Bratislava
 • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Partnermi projektu Detský čin roka 2016 sú:

Generálny partner: Nadácia ORANGE

Hlavný partner: Generali Poisťovňa, a. s.

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:

 • Alejtech
 • Dixit
 • Liga za duševné zdravie
 • ĽudiaĽuďom.sk
 • Národné osvetové centrum
 • NAY Elektrodom
 • Slovenská pošta
 • Slovenské elektrárne

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke www.detskycin.sk

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236 

magda.fabryova@detskycin.sk

Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580 

sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka