Tel.: +421 907 797 236

Dobré skutky detí učia o živote Detský čin roka 2017

KATEGÓRIA: Tlačové správy

17. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
pána Andreja Kisku

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný́ predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Skutočné detské príbehy sú zároveň výnimočnou výpoveďou o svete detí i spoločnosti.

"Jedna z teórií o zmysle života je, že sme sa narodili, aby sme uľahčovali prechádzať životom iným. Je úžasné, že deti zapojené do Detského činu roka na to, aby nezištne pomáhali svojim blízkym, spolužiakom, neznámym ľuďom, zvieratkám, prírode, nepotrebujú žiadnu teóriu o zmysle života. Stačia im ich otvorené srdiečka a oči. Mať schopnosť neutlmovať v sebe cit a súcit je to, v čom nám, dospelým, sú deti veľkým príkladom." Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a členka výberovej komisie Detského činu roka

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobre skutky urobili deti zo 100 slovenských škôl.

Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Detská porota
V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov.

Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. V triede deti
hlasujú za príbehy, ktoré ich najviac oslovili.

Deti sa učia o živote cez reálne príbehy iných detí, môžu sa identifikovať s
príbehmi, inšpirovať, uvedomiť si svoje vlastné možnosti. Fenomén reálnych
príbehov ako inšpirácie je v poslednom čase mimoriadne cenený́ a využívaný́
pri rôznych technikách a postupoch vo vzdelávaní i motivačných aktivitách.

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii a toto je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu tak i celej spoločnosti.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk do 30. novembra 2017.

Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti .
Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

S pravidlami ankety hlasovania sa môžete oboznámiť prostredníctvom webstránky
http://detskycin.ludialudom.sk

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výberová komisia

  1. PaedDr. Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  2. Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
  3. Mgr. Halka Marčeková, scenáristka programov pre deti
  4. Patrícia Jariabková, moderátorka
  5. Ľubica Zelizňáková, psychológ - LVS Bratislava
  6. Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Partnermi projektu Detský čin roka 2017 sú:
Generálny partner: Nadácia ORANGE
Hlavný partner: Generali Poisťovňa, a. s.
Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:
Alejtech
Dixit
Liga za duševné zdravie
ĽudiaĽuďom.sk
Národné osvetové centrum
NAY Elektrodom
Slovenská pošta

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke www.detskycin.sk
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:
Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk
Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Generálny partner:
nadacia-orange2
Hlavný partner:
nay
Mediálny partner:
nadaciaorange
Partneri:

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2019. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka