Tel.: +421 907 797 236

Hľadáme deti, ktoré pomáhajú

KATEGÓRIA: Tlačové správy

20-rokov-detsky-cin-rokaJubilejný 20. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky
Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.
Rovnako tak pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  
Slovenskej republiky.

Projekt Detský čin roka oslavuje v roku 2020 svoje 20. výročie. Počas svojej existencie
sa do neho zapojilo viac ako 1 600 000 detí z celého Slovenska.
Aktuálna situácia si vyslovene žiada hovoriť o význame dobra o čosi viac – motivovať a podporovať deti v ich dobrých skutkoch – byť si vzájomnou inšpiráciou.
Dnešné udalosti ovplyvnili nielen spôsob výučby, ale aj život v rodinách. Slovo „pomoc“ nadobudlo nový, širší rozmer. Deti môžu o čosi viac aj malým dobrým skutkom vniesť
do každodennej reality cenné a dôležité posolstvá.

Novinkou 20. ročníka je nová kategória Dobrý čin na nete, pripravená v spolupráci s Nadáciou Orange, ktorá má upozorniť na online svet, kde sú deti viac zraniteľné a vystavené mnohým nástrahám. Dnes táto kategória rezonuje ešte viac vzhľadom
na našu aktuálnu každodennosť či už v prípade nástrah online sveta pre deti ale vo veľkej miere aj ako dôležitý nástroj na pomoc, komunikáciu a podporu tam, kde je to potrebné.

category

„Štartujeme 20.ročník projektu Detský čin roka, lebo veríme, že v týchto ťažkých časoch
je dôležité, aby sa dobré veci diali a zdieľali. Všetci potrebujeme počuť pozitívne správy.
V aktuálnej situácii budeme projekt komunikovať hlavne online a dúfame, že naše posolstvo
o zdieľaní dobrých skutkov detí sa dostane k čo najväčšiemu počtu detí, učiteľov, rodičov
i celej verejnosti“, uviedla Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detský čin roka.

 

Ako projekt prebieha

 • počas apríla zasielame elektronicky do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2020
 • pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórii:

Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete

 • deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť
 • písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené
 • dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú
 • dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2020
poštou na adresu:
OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava,

alebo prostredníctvom webstránky
www.detskycin.sk

 • na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia
 • deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať
  sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú
 • zároveň deti v triedach budú hlasovať za príbehy, ktoré ich najviac oslovili

Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené
na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2020.

Partneri projektu Detský čin roka 2020


partners

Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk

 

Kontakt

Magdaléna Fábryová
0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk

Saša Broadhurst-Petrovická
0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka