Tel.: +421 907 797 236

Hľadáme príbehy o dobre pre projekt Detský čin roka 2018

KATEGÓRIA: Tlačové správy

Výzva pre deti i dospelých

Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí?

Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2018

18. ročník projektu sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dobro má moc robiť zázraky. Dobré nás robí lepšími a lepšími sa stávame aj vtedy, ak sa o túto skúsenosť dokážeme podeliť s ostatnými. Deti to vedia. Aj malým dobrým skutkom dokážu vniesť do každodennej reality cenné a dôležité posolstvá a hodnoty. Pozorne sledujú dianie okolo seba a aktívne reagujú na situácie, s ktorými sa stretávajú. Podporujú dobro vo všetkých jeho formách a podobách. Prirodzená otvorenosť detí k pomáhaniu tam, kde je to potrebné, je inšpiratívna pre dospelých i celú spoločnosť.

Ako projekt prebieha

V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2018. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť... Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. 

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2018. 

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vy-berie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slo-venského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré prí-behy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnu-tých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť...

« Pre každú fázu projektu naše OZ pripravilo podporné pedagogické materiály pre učiteľov, pripravené na základe reálnych príbehov detí, zozbieraných počas dlhodobej 

existencie projektu. Teší nás, že tieto materiály, ktoré sú voľne dostupné na našej webstrán-ke, sú veľmi využívané pedagógmi. Mimoriadnu pozornosť získava najmä projekt Škola dob-rých skutkov- 10 modelových hodín etickej výchovy na základe medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania ISCED pre Etickú výchovu na základných školách. Tieto materiály majú k súčasnému dňu viac ako 24 000 zobrazení a tešíme sa, že sú tak výrazne využívanou pomôckou pre pedagógov pri vyučovaní. 

Veríme, že aj v roku 2018 budú učitelia cennými partnermi detí pri hľadaní, pomenovaní i konaní dobrých skutkov a projekt tak opäť bude môcť priniesť do našej každodennosti pozi-tívne a zmysluplné hodnoty práve cez reálne príbehy detí. Učiteľom za podporu deťom vo-pred ďakujeme.” dodáva k projektu Saša Broadhurst Petrovická, štatutárny zástupca OZ Detský čin roka.

Online anketa pre dospelých

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk

Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2018.

Partnermi projektu Detský čin roka 2018 sú: 

Generálny partner: Nadácia ORANGE 

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:

  • Alejtech
  • Dixit
  • Liga za duševné zdravie
  • ĽudiaĽuďom.sk 
  • NAY Elektrodom
  • Slovenská pošta

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236

magda.fabryova@detskycin.sk

Saša Broadhurst-Petrovická,štatutár OZ Detský čin roka

tel:0033 671 70 4580

sasa.petrovicka@detskycin.sk

www.detskycin.sk



späť

Partneri projektu

Generálny partner:
nadacia-orange2
Hlavný partner:
nay
Mediálny partner:
nadaciaorange
Partneri:

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2019. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka