Tel.: +421 907 797 236

Každý dobrý skutok je veľký čin!

KATEGÓRIA: Tlačové správy

V Bratislave dňa 22.4.2013

Začína sa 13. ročník projektu Detský čin roka

Projekt Detský čin roka a 1 080 382 zúčastnených detí už od roku 2000 prináša činy a posolstvá ako: záchrana života, odvaha, pomoc ľuďom, spolupatričnosť, pomoc v núdzi, rešpekt, ochrana prírody, priateľstvo, tolerancia, integrácia zdravých a postihnutých …


V roku 2013 po ročnej prestávke prichádza obnovená a doplnená verzia projektu Detský čin roka 2013, aby dobro mohlo rásť.


Po prvý raz Detský čin roka prebieha ako projekt Občianskeho združenia Detský čin roka. Občianske združenie vzniklo v roku 2012 ako pokračovanie Agentúry Poppins, ktorá 12 rokov projekt Detský čin roka organizovala.
Realizátori veria, že projekt svojim obsahom a zameraním patrí do tretieho sektoru a v tomto roku pripravili niekoľko noviniek oproti predchádzajúcim ročníkom: pracovné listy určené pedagógom, ktoré skvalitnia prácu s pedagogickým materiálom, anketu pre dospelých a pribudne Cena Sašky Fischerovej, udelená na počesť spoluautorky a zakladateľky projektu.

Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V týchto dňoch prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2013. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť… Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. O dobrých skutkoch, ktoré si zaslúžia pozornosť môžu písať aj dospelí, rodičia a pedagógovia. Správu o dobrých skutkoch môžu deti zasielať do 30. júna 2013.

O oceneniach rozhodnú deti
Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl 30 nominácii, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia zložená z tvorcov pre deti, zástupcom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, pedagógov a psychológa. Deti, pridelením svojich hlasov, rozhodnú ktoré skutky získajú ocenenie Detský čin roka 2013.

Partnermi projektu Detsky čin roka 2013 sú Slovenská pošta, filantropický portál Ľudia ľuďom a Liga za duševné zdravie, ktorá v tomto roku pracuje s témou Duša dieťaťa.


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka