Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Nominované príbehy projektu Detský čin roka 2021

KATEGÓRIA: Tlačové správy

21. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez  skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že  pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a a uvedomiť si svoje  vlastné možnosti. Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú.

"Všetci žijeme príbehmi. A deti o to viac. Príbehy dokonca vytvárajú našu identitu. Činy odvahy, láskavosti, súcitu a altruizmu voči druhým ľuďom, zvieratám a prírode budujú dôležité cnosti detí. Čítať a diskutovať o reálnych činoch svojich rovesníkov je jeden z najprirodzenejších nástrojov ako tieto cnosti u detí podporovať a rozvíjať. Poznanie, že na robení dobra záleží je základom láskavosti a optimizmu. Uvedomenie, že dobro vie každé dieťa šíriť svojimi činmi je základom dobrej rodiny, komunity, spoločnosti aj budúcnosti nášho sveta."

Aleš Bednařík, psychológ, rečník, spisovateľ a happytarián

Príbehy pomoci počas náročného obdobia pandémie COVID-19.

Pandémia výrazne zasiahla aj do života detí. Školy boli zavreté  niekoľko mesiacov a deti sa museli  vysporiadať s online verziou vyučovania. Po dlhú dobu  boli bez priamych kontaktov s mnohými členmi rodiny či kamarátmi. Mnohé z nich sa tiež nakazili koronavírusom. Napriek tomu dokázali v týchto ťažkých chvíľach pomáhať tam, kde to bolo najviac potrebné.  Prinášame Vám príbehy po-moci počas obdobia pandémie COVID-19. Sú potvrdením toho, že deti majú veľkú schopnosť statočne pomáhať aj počas mimoriadnych okolností a zároveň sú tieto príbehy silným posolstvom o náročnom období, spojenom s pandémiou. 

Príbehy nie sú zaradené do oficiálneho oceňovania projektu a všetky získavajú Čestné uznanie Detský čin roka 2021.

PRIEBEH PROJEKTU

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala 40 nominovaných skutkov v ôsmych kategóriách.

detsky-cin-roka-2021-kategorie 

ČÍTANIE PRÍBEHOV NA ŠKOLÁCH

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov

Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. 

V roku 2021 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwig Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk

DETSKÁ POROTA 

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2021. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2021

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk

Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk

Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: https://detskycin.ludialudom.sk/

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmych kategóriách:

 1. Záchrana ľudského života 
 2. Pomoc v rodine 
 3. Pomoc rovesníkom 
 4. Pomoc ľuďom 
 5. Pomoc prírode 
 6. Dobrý nápad 
 7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin
 8. Dobrý čin na nete - Nová kategória projektu

Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra 2021

Výberová komisia

 • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
 • Mgr. Halka Marčeková, dramaturgička programov pre deti
 • Patrícia Jariabková, moderátorka
 • Ľubica Zelizňáková, psychológička - LVS Bratislava
 • Arnold Kiss, konzultant v Maxman Consultants a ambasádor Teach for Slovakia
 • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Partneri projektu Detský čin roka 2021

detsky-cin-roka-2021-partneri-projektu 

Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk

Kontakt

Magdaléna Fábryová
0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk 

Saša Broadhurst-Petrovická
0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2022. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka