Tel.: +421 907 797 236

Posolstvo z krajiny detí
Detský čin roka 2018

KATEGÓRIA: Tlačové správy

18. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku

Projekt Detský čin roka je silná apelatívna výzva detí k svetu. Sú to hrdinské činy záchranárov života, každodenné a často i veľmi náročné starostlivosti o rodičov či súrodencov, nezištná pomoc postihnutému priateľovi ale i malé drobné každodenné skutky. Sú to skutočné príbehy o odvahe, empatii, porozumení, spolupatričnosti a prirodzenej potrebe pomáhať.
Detský čin roka je tak ojedinelý školský projekt zameraný́ predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Detské príbehy sú zároveň výnimočnou výpoveďou o svete detí i spoločnosti.

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky urobili deti z 90 slovenských škôl.

Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Čítanie príbehov na školách

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov.

Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. Zároveň deti v triedach hlasujú za príbehy, ktoré ich najviac oslovili.

Organizátori projektu sa rozhodli overiť dopad projektu a prácu deti s reálnymi príbehmi o dobrých skutkoch aj exaktne. V priebehu uplynulých 12 mesiacov zrealizovali v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo dotazníkový výskum, do ktorého sa anonymne zapojilo až 2055 detí z 29 základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

„Na základe týchto exaktných výsledkov možno jednoznačne identifikovať priamy pozitívny dopad intervencie, tzn. účasti školy v projekte Detský čin roka, na jej žiakov a žiačky oboch stupňov ZŠ, a to ako v rovine kvantitatívnej (napr. rozsah empatie, porozumenia, všímania si dobrých skutkov a ochoty pomôcť), tak aj kvalitatívnej (napr. hĺbka vlastného zdôvodnenia pomoci druhým či prejavenie komplexnejšieho porozumenia podpore z tretej strany). Vystavenie príbehom dobrej praxe a ďalšia hĺbková práca s nimi (napr. rozhovor, analýza, rolová hra a pod.), ktorú na pravidelnej báze realizujú učitelia a učiteľky na 1. aj 2. stupni ZŠ, podporuje komplexnejšie vnímanie otázok ľudskej spolupatričnosti, a preto má obrovský potenciál v konečnom dôsledku, prispieť k tomu, aby dobro okolo nás rástlo s každou vyrastajúcou generáciou detí a mladých ľudí, resp. budúcich dospelých.“ Výber zo záverečnej správy výskumného projektu realizovaného Inštitútom pre aktívne občianstvo.

Detská porota

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk do 30. novembra 2018.

Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti .

Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

S pravidlami ankety hlasovania sa môžete oboznámiť prostredníctvom webstránky http://detskycin.ludialudom.sk

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výberová komisia

  • PaedDr. Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
  • Mgr. Halka Marčeková, dramaturg programov pre deti
  • Patrícia Jariabková, moderátorka
  • Ľubica Zelizňáková, psychológ - LVS Bratislava
  • Arnold Kiss, konzultant v Maxman Consultants a ambasádor Teach for Slovakia
  • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Partneri projektu Detský čin roka 2018

Generálny partner: Nadácia ORANGE

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:

Alejtech

Dixit

Liga za duševné zdravie

ĽudiaĽuďom.sk

Národné osvetové centrum

NAY Elektrodom

Slovenská pošta

 

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke www.detskycin.sk

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236

magda.fabryova@detskycin.sk 

Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580

sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Generálny partner:
nadacia-orange2
Hlavný partner:
nay
Mediálny partner:
nadaciaorange
Partneri:

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2019. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka