Tel.: +421 907 797 236

Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2019.

KATEGÓRIA: Tlačové správy

Výzva pre deti i dospelých

19. ročník projektu sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“
- Albert Einstein

Hodnota detských pozitívnych činov je mimoriadne cenná, pretože motivuje deti k spolupatričnosti a aktívnemu osvojeniu si pozitívnych riešení v rôznorodých životných situáciách. Zároveň vnáša svetlo a nádej tam, kde dospelí už strácajú silu veriť v dobro a zmysel nezištného pomáhania.

Deti aj malým dobrým skutkom dokážu vniesť do každodennej reality cenné a dôležité posolstvá. Pozorne a vnímavo sledujú svet okolo seba a aktívne reagujú na situácie, s ktorými sa stretávajú.

Deti často vedia byť rovnocennými partnermi dospelým pri zrkadlení pozitívnych hodnôt a preto projekt Detský čin roka každoročne vyzýva deti i dospelých, aby zcitliveli k dianiu okolo nich. Projekt je tak výzvou pre celú spoločnosť k nastaveniu hodnôt, ktoré sú potrebné pre lepši a krajší svet.

Ako projekt prebieha

V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2019. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť... Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2019 poštou alebo prostredníctvom webstránky www.detskycin.sk

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť...

“Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú výchovu etickej výchovy. V reálnych životných príbehoch deti zachraňujú, ochraňujú, pomáhajú, skrášľujú, podávajú ruku slabším. V roku 2018 až 40 477 detí na 673 školách čítalo príbehy o dobre počas vyučovacieho procesu a učili sa cez reálne príbehy iných detí pochopiť čo je dobré, ako pomôcť, ako ochrániť ľudí I prírodu. Projekt tak zanecháva výraznú stopu ako na deťoch i dospelých pri uvedomovaní si skutočných ľudských hodnôt v našej každodennosti čo potvrdili aj výsledky rozsiahleho prieskumu realizovaného Inštitútom aktívneho občianstva.

Projekt má priamy pozitívny dopad na žiakov a žiačky oboch stupňov ZŠ, a to ako v rovine kvantitatívnej (napr. rozsah všímania si dobrých skutkov a ochoty pomôcť), tak aj kvalitatívnej (napr. hĺbka vlastného zdôvodnenia pomoci druhým či prejavenie komplexnejšieho vnímania otázok ľudskej spolupatričnosti), “ dodáva k projektu Saša Broadhurst- Petrovická, štatutárny zástupca OZ Detský čin roka.

Online anketa pre dospelých

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk. Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2019.

Partnermi projektu Detský čin roka 2019 sú:

Generálny partner: Nadácia ORANGE

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:

Alejtech
Dixit
Liga za duševné zdravie
ĽudiaĽuďom.sk
NAY Elektrodom
Slovenská pošta


 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236

magda.fabryova@detskycin.sk


Saša Broadhurst-Petrovická,štatutár OZ Detský čin roka

tel:0033 671 70 4580

sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka