Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

PRÍBEHY DETÍ, KTORÉ POMÁHAJÚ

KATEGÓRIA: Tlačové správy

22. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky
Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez  skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že  pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a uvedomiť si svoje  vlastné možnosti. Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú.

Po náročnom období spojenom s pandémiou COVID -19 do našej každodennosti vstúpila vojna na Ukrajine a jej dôsledky vo všetkých smeroch. Tato kríza zasiahla celú spoločnosť, ako  dospelých, tak i deti. Projekt Detský čin roka opätovne odzrkadľuje to, čo žijeme. Veľa príbehov bolo  prepojených práve s pomocou rodinám z Ukrajiny.
Ďakujeme za všetky príbehy o detských skutkoch. Každý z nich, veľký či malý, aj keď nebol zaradený do nominácie, už urobil náš svet krajší a lepší a to je to najcennejšie.
“ uviedla k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broadhurst-Petrovická.

Príbeh Štvorlístok nádeje natoľko zaujal zástupcov OZ Detský čin roka, že sa mu rozhodli udeliť mimoriadne ocenenie

Mimoriadna cena pre projekt Štvorlístok pomoci

ZŠ a MŠ Trakovice 10
Ďakujeme všetkým 172 školám a vyše 27 000 deťom, ktoré podporili DOBRO v projekte Dlaň dokorán.
Štvorlístok pomoci psíkom z útulku, starčekom z domova seniorov, deťom z detského domova a celoslovenská výzva reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán.

Všetci cítime, že táto základná ľudská hodnota je na pokraji vyhynutia. Prežíva niekde ukrytá v kúte a čaká. My sme to chceli zmeniť. Skúsiť si s deťmi pocit nezištnosti, ochoty a dobrosrdečnosti.
Chceli sme viac DOBRA, lebo DOBRA nikdy nemôže byť dosť. Chceli sme, aby bolo nákazlivé. Pre-kročili sme hranice našej školy. Odoslali sme preto maily na všetky ZŠ na Slovensku, kde sme vyzý-vali učiteľov a žiakov, aby s nami išli hľadať ľudské dobro. Cieľom bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz det-ských dobrých skutkov. Deti si mali na farebný papier obkresliť otvorenú dlaň, vystrihnúť a dovnútra napísať aspoň jeden svoj pravdivý dobrý skutok. Ruky všetkých zúčastnených spojiť, dĺžku odmerať a spätne nám o tom mailom odoslať info aj s počtom žiakov a fotkou rúk. My sme boli prví, akoby vzo-roví. S nadšením sme čakali, čo sa stane, kto sa pridá, kto našu reťaz predĺži. S radosťou a dojatím musím konštatovať, že sa nám to podarilo. Našli sme DOBRO v detských srdciach. Do projektu sa zapojilo 172 škôl, vyše 27 000 žiakov a naša spoločná farebná reťaz dosiahla dĺžku viac ako 4 500 metrov! Všetky tie úžasné školy, tí výnimoční pedagógovia a DOBRÉ deti, ktoré ako mušketieri chrá-nia svojho kráľa, zabojovali. Vznikla sieť ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli, no nadchli sa pre myš-lienku a doplávali s nami do cieľa práve s „DOBROM na palube“. Patrí im obrovská vďaka a uznanie.
“ uviedla k projektu Dlaň dokorán Mgr. Katarína Kmeťová – pedagogička, ZŠ s MŠ Trakovice 10.

PRIEBEH PROJEKTU

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skut-kov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli.
Počas leta výberová komisia vybrala 39 nominovaných skutkov v ôsmich kategóriách.

detsky-cin-roka-2021-kategorie 

ČÍTANIE PRÍBEHOV NA ŠKOLÁCH

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedago-gický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov

Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej vý-chovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. 

V roku 2022 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychto-vá a Ludwig Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk

DETSKÁ POROTA 

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2022. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2022.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk 

Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk

Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: https://detskycin.ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmich kategóriách:

 1. Záchrana ľudského života 
 2. Pomoc v rodine 
 3. Pomoc rovesníkom 
 4. Pomoc ľuďom 
 5. Pomoc prírode 
 6. Dobrý nápad 
 7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin
 8. Dobrý čin na nete- Nová kategória projektu

Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra 2022

Výberová komisia

 • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
 • Mgr. Halka Marčeková, dramaturgička programov pre deti
 • Patrícia Jariabková, moderátorka
 • Ľubica Zelizňáková, psychológička - LVS Bratislava
 • Arnold Kiss, konzultant v Maxman Consultants a ambasádor Teach for Slovakia
 • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Mimoriadna cena pre projekt Štvorlístok pomoci

ZŠ Trakovice
Ďakujeme všetkým 172 školám a viac ako 27 000 deťom, ktoré podporili DOBRO v projekte Dlaň dokorán.

Štvorlístok pomoci psíkom z útulku, starčekom z domova seniorov, deťom z detského domova a celoslovenská výzva reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán

Pravidelne, mnoho rokov dozadu, si so svojimi žiakmi v rámci literatúry čítam príbehy z brožúrky Všetky deti sú dobré. Verte mi, žiadna ukážka v učebnici ich nebaví tak, ako skutočné príbehy o záchrane života, pomoci a dobrých skutkoch. Vždy mám pocit, že pozerám na tie isté deti, rovnako uchvátené a vtiahnuté špičkami prstov do DOBRA. Tento rok je iný. Všetci cítime, že táto základná ľudská hodnota je na pokraji vyhynutia. Prežíva niekde ukrytá v kúte a čaká. My sme to chceli zmeniť. Skúsiť si s deťmi pocit nezištnosti, ochoty a dobrosrdečnosti. V máji sme sa veľa rozprávali o tom, ako na to. Naše nápady sa rodili postupne a spontánne. Nakoniec sa nám podaril nádherný štvorlístok dobrých skutkov. Rozhodli sme sa pomôcť tým, ktorých nikto nechce. Psíkom z útulku, deduškom a babičkám z domova seniorov a kamarátom z detského domova. Na MDD deti 5. A, 7. A a 7. B triedy zorganizovali v škole benefičný predaj vlastných handmade výrobkov pod názvom PODAJ LABKU. Predávali domácu limonádu, vlastnoručne napečené sladké i slané dobroty, náramky, prívesky, kresby, „mačku vo vreci“... Každý, kto prispel, a verte, bola to úplne celá škola, dostal vyrobenú nálepku so psou labkou. Za jedno dopoludnie sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných bezmála 500 eur! Náš výťažok sme boli osobne odniesť do psieho útulku v Trnave, nazývaného aj Bezbúdovci. O druhý lístok pomoci sa zaslúžili deti 1. A, 2. A, 3. A, 4. A. a 6. A triedy. Vyrobili vyše 100 nádherných a dojímavých pozdravov a výrobkov venovaných Zariadeniu pre seniorov v Trnave. Tu nešlo o peniaze. Chce-li sme osamoteným starčekom vyčarovať úsmev na tvári. Podarilo sa. Naše dielka ich dojali a obšťastnili zároveň. Zdobia im izbičky a vítajú ich každé nové ráno. Tretí lístok putoval do Detského domova v Pečeňadoch. Žiaci 8. A. a 8. B triedy pripravili rovesníkom tzv. koláčiky šťastia. Štyridsať kusov muffinov s motivačným a úsmevným textom skrytým vo vnútri, ktorý sami napísali. Chceli sme im tak spríjemniť deň, potešiť ich, dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné decká, kamaráti, spolubojovníci s problémami malými i veľkými. Náš štvorlístok dobrých skutkov -dobrých nápadov- sme uzavreli výnimočným projektom. Celoslovenskou výzvou pre ZŠ Dlaň dokorán. Chceli sme totiž viac. Viac DOBRA, lebo DOBRA nikdy nemôže byť dosť. Chceli sme, aby bolo nákazlivé. Prekročili sme hranice našej školy. Odoslali sme preto maily na všetky ZŠ na Slovensku, kde sme vyzývali učiteľov a žiakov, aby s nami išli hľadať ľudské dobro. Cieľom bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz detských dobrých skutkov. Deti si mali na farebný papier obkresliť otvorenú dlaň, vystrihnúť a dovnútra napísať aspoň jeden svoj pravdivý dobrý skutok. Ruky všetkých zúčastnených spojiť, dĺžku odmerať a spätne nám o tom mailom odoslať info aj s počtom žiakov a fotkou rúk. My sme boli prví, akoby vzoroví. Zapojila sa takmer celá škola, 255 z 280 detí. Dosiahli sme dĺžku 30,8 metra. S nadšením sme čakali, čo sa stane, kto sa pridá, kto našu reťaz predĺži. S radosťou a dojatím musím konštatovať, že sa nám to po-darilo. Našli sme DOBRO v detských srdciach. Do projektu sa zapojilo 172 škôl, vyše 27 000 žiakov a naša spoločná farebná reťaz dosiahla dĺžku viac ako 4 500 metrov! Všetky tie úžasné školy, tí výnimoční pedagógovia a DOBRÉ deti, ktoré ako mušketieri chránia svojho kráľa, zabojovali. Vznikla sieť ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli, no nadchli sa pre myšlienku a doplávali s nami do cieľa práve s „DOBROM na palube“. Patrí im obrovská vďaka a uznanie. Stali sa našimi spriatelenými školami a tešíme sa na ďalšie podobné výzvy. Niekto múdry raz povedal, že DOBRO, o ktorom verejnosť nevie, neexistuje. Našou reťazou DOBRA by sme chceli pokračovať, hovoriť o ňom, zaznamenávať ho, snáď zmerať do knihy rekordov. No hlavne – nikdy ho neprestávať hľadať. Pretože DOBRO je! A naše deti si zaslúžia dobrú budúcnosť.

List napísala Mgr. Katarína Kmeťová – pedagogička, skutok vykonali v šk. roku 2021/2022 žiaci ZŠ s MŠ Trakovice 10 a vyše 27 000 žiakov zo 172 škôl na celom Slovensku 

Partneri projektu

detsky-cin-2022-partneri-projektu

 

Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk

Kontakt

Magdaléna Fábryová
0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk 

Saša Broadhurst-Petrovická
0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2023. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka