Tel.: +421 907 797 236

Zapojte sa do Detského činu roka 2016!

KATEGÓRIA: Tlačové správy

Je dobro dôležité? Viac ako 1 502 205 detí, ktoré sa doteraz zapojili do projektu Detský čin roka, je presvedčených, že áno. V reálnych životných príbehoch zachraňujú, ochraňujú, pomáhajú, skrášľujú, podávajú ruku slabším, cítia, kde je pomoc potrebná. Deti nás v tomto smere učia žiť - byť tu a teraz - pre svoju rodinu, priateľov, prostredie i prírodu. Najcennejšie je, že deti robia dobro bez nároku na odmenu, z prirodzenej potreby robiť svet lepší a krajší a sú tak veľkou inšpiráciou pre celú našu spoločnosť práve v poslednom období, keď okolo nás dominujú negatívne správy a žijeme krízu hodnôt.

Ako projekt prebieha

V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2016. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, ale i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2016.

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slov-enského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbe-hy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť...

“Je pre nás veľkou motiváciou, že Detský čin roka sa stal na mnohých školách už očakávanou udalosťou. Veľmi si vážime aj prácu všetkých pedagógov, ktorí sa stotožnili s naším projektom a nadchli ním svojich žiakov. Veď škola nie je len miestom, kde deti získavajú vedomosti, v škole sa deti učia aj ľudskosti. V roku 2015 sa do projektu zapojilo 163 223 detí z 845 škôl a to nás zaväzuje naďalej v projekte pokračovať“, dodáva k spolupráci so školami Saša Broadhurst Petrovická, štatutárny zástupca OZ Detský čin roka.

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk

Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2016.

Partnermi projektu Detský čin roka 2016 sú:

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:

  • Alejtech
  • Dixit
  • Liga za duševné zdravie
  • ĽudiaĽuďom.sk
  • NAY Elektrodom
  • Slovenská pošta
  • Slovenské elektrárne

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236

magda.fabryova@detskycin.sk 

Saša Broadhurst-Petrovická,štatutár OZ Detský čin roka

tel:0033 671 70 4580

sasa.petrovicka@detskycin.sk 

www.detskycin.sk 

plagat-dcr-2016


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka