Tel.: +421 907 797 236

Dobrý nápad


List A - Žiaci organizujú Vianočné trhy a výťažok venujú spolužiakom, ktorí to potrebujú

Naša základná škola každoročne organizuje v spolupráci žiaci-rodičia-učitelia školské Vianočné trhy. V školskom roku 2015/2016 sa konal už 9. ročník a získali sme 700 EUR. Na akcii sa podieľali všetci žiaci školy. Hlavnou myšlienkou Vianočných trhov je darovať získané finančné prostriedky z predaja výrobkov a hračiek rodine nášho žiaka alebo žiačky, ktorý ich potrebuje…

čítaj viacList B - Žiačky zorganizovali rozprávkové divadlo pre najmenších

Naša škola fungovala do 30. júna 2015 ako celkom obyčajná a normálna škola, podobne ako ostatné výchovno-vzdelávacie inštitúcie na etnických územiach Slovenska. V zmiešaných triedach sa u nás vzdelávali žiaci z rôznych menšinových skupín. Od septembra 2015, vzniknutím novoorganizovanej  školy v našom meste, si značná časť rodičov našich bývalých spolužiakov zvolila pre vzdelávanie svojich ratolestí novú inštitúciu…

čítaj viacList C - Deti zorganizovali čítanie pre seniorov

V novembri sme sa a našej škole rozhodli pokračovať v podpore myšlienky uctievania starších ľudí. Spríjemnenie jesene života našim starším spoluobčanom žijúcim v Senior centre Handlová sme realizovali prostredníctvom čítania rozprávok…

čítaj viacList D - Žiaci pomáhajú prváčikom s adaptáciou na školské prostredie

Naša škola žije rôznymi projektovými aktivitami. My sme sa stali súčasťou zaujímavého projektu ERASMUS plus s myšlienkou: „Pripravení na život po škole ako šťastní Európania. Na život môžeme byť dobre pripravení najmä vtedy, keď sa budeme aktívne zaujímať o veci okolo nás, budeme schopní vytvárať vzťahy s inými, spolupracovať, budeme tvoriví, budeme sa vedieť zodpovedne rozhodovať, poznávať…

čítaj viacList E - Žiaci pripravujú a realizujú programy pre starých ľudí v hospici

Neoddeliteľnou súčasťou mojej rodiny sú starí rodičia. Som s nimi každý deň, aj keď spolu nebývame. Učím sa od nich, starajú sa o mňa, pomáham im, kým sú rodičia v práci. Neuvedomovala som si, že to nie je bežné vo všetkých rodinách…

čítaj viacPartneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka