Tel.: +421 907 797 236

List A - Kolektív žiakov natočil náučné enviromentálne video pre spolužiakov

KATEGÓRIA: Pomoc v prírode

„Detí od malička vychovávame milovať a chrániť prírodu, prikrmovať vtáčiky v zime, zbierať papier a pod. Skupinka našich deviatakov sa rozhodla svojich rovesníkov vychovávať a zaujať im veľmi blízkym spôsobom. Mobilné telefóny, ktoré sú súčasťou ich každodenného života sa rozhodli využiť na natočenie náučného environmentálneho videa z prostredia našej školy. Keďže naša škola je v oblasti environmentálnej výchovy veľmi aktívna, do deviateho ročníka sa toho už čo to naučili. Súčasťou videa bolo: správne nakladanie s odpadom, triedenie odpadu v triedach, kompostovanie odpadu v škole, šetrenie energiami v škole, zhasínanie svetiel cez prestávky, správne používanie žalúzií, správne používanie splachovačov na WC, šetrenie vodou v triedach, polievanie kvetov zachytenou dažďovou vodou, vysvetlenie významu environmentálnych prvkov v areáli školy / jazierko, pocitový chodník, skleník, bylinná špirála, kompostovisko, dažďové záhrady, zachytávanie dažďovej vody na polievanie /. Toto vlastnoručne zhotovené video, kde aj sami nahovorili text, v rámci ekologického tematického dňa v škole premietali svojim mladším spolužiakom a vysvetľovali im význam správneho ekologického správania sa k prírode v dnešnej priemyselnej dobe. Pomoc prírode tak zobrali úplne z toho pravého začiatku - od výchovy najmladšej generácie. Keď naučíme deti od malička ekologicky sa správať, nebudeme musieť prírodu zachraňovať, ale bude v nej radosť žiť. Presne tak to ukázali naši deviataci.“

List napísala Mgr. Lenka Paľová, pedagóg, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2015/2016 žiaci 9.triedy, ZŠ T.J.Moussona 4, Michalovce


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka