Tel.: +421 907 797 236

Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin


Malý Veľký čin

V kategórii: List A - Žiaci zorganizovali zbierku pre psíkov v útulku

Sme žiaci z malotriednej školy, ktorú v tomto školskom roku navštevovalo len 9 detí. Každoročne robíme vianočnú besiedku a vianočné trhy, na ktorých predávame vlastnoručne vyrobené výrobky. Tento rok sa nám podarilo zarobiť 60 eur. Nie je to veľká suma, ale napriek tomu sme sa rozhodli s ňou podeliť s tými, ktorí to potrebujú viac. Polovicu vyzbieranej sumy sme sa rozhodli venovať psíkom v útulku v našom okresnom meste. Boli sme im náš malý dar odniesť osobne. Psíky boli veľmi milé a bolo nám ich aj ľúto, ale vedeli sme, že im bude trochu lepšie aj vďaka nám.

List napísala Erika Mokrošová – pedagóg, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2018/2019, žiaci 1., 2. a 3. triedy, ZŠ Sklené Teplice 1, Sklené Teplice
V kategórii: List B - Jakub nezištne pomáha učiteľom

Jakub je obyčajný žiak 7. A triedy, a predsa je niečím výnimočný... V dnešnej dobe sa často stretávame s detskou ľahostajnosťou, niekedy dokonca neúctou k pedagógom či všeobecne k starším ľuďom. Žiaci sú menej ochotní, nevšímaví, veľakrát zabúdajú na slušné správanie. Jakub je v tomto pravý opak! On je ochotný hocikedy, hocikde a hocikomu pomôcť, najmä keď ide o učiteľov: na výtvarnej výchove nosí pomôcky, na geografii chodí po mapu, na hudobnej výchove zapája projektor či notebook, na telesnej chystá športové náradie, na slovenčine rozdáva zošity... pre niekoho maličkosti, pre niekoho veľká pomoc... Vzorne pomáha aj triednej pani učiteľke – na Vianoce sám od seba prinesie živý stromček, stojan i svetielka. Na Veľkú noc zas zabezpečí ikebanu a vlastnoručne urobený korbáč na šibanie. Na Deň učiteľov si môžete byť istí, že tento žiak na učiteľov určite nezabudne. Vždy ich obdarí voňavým kvetom a milým poďakovaním. Ak by náhodou niektorá pani učiteľka v ten deň neučila v 7. A, Jakub už cez prestávku stojí pred zborovňou a postupne obdarúva všetky, aby na žiadnu z nich nezabudol, dokonca zavíta aj do riaditeľne. V školskej jedálni je jeden z mála žiakov, ktorý sa nahlas pozdraví, popraje dobrú chuť či podrží dvere ako gentleman. Na jar každé ráno zásobuje celú zborovňu čerstvou žihľavou, z ktorej si pani učiteľky varia zdravý čaj. Niekedy prinesie medvedí cesnak či iné bylinky. Aktívne sa zapája do zberu papiera i školských podujatí. Jakub má najradšej zvieratká. O nich dokáže rozprávať celé hodiny. Doma sa stará o rôzne druhy a veľmi ochotne ponúka pani učiteľkám malé šteniatka či zajačiky. Hoci je to živé striebro a učenie ho tiež moc nebaví, je to výnimočný chlapec. Už teraz viem, že má srdce na správnom mieste a že z neho určite rastie slušný človek v dobe, z ktorej sa slušnosť a ochota nezištne pomáhať pomaličky vytráca...

List napísala PaedDr. Ľudmila Matisová – pedagó g, skutok vykonal Jakub Lajda, v šk. roku 2018/2019 žiak 7. triedy, ZŠS MŠ Kliňanská cesta 122/4, Klin
V kategórii: List C - Deniska pomáha druháčke

Dobrý deň, zasielam Vám príbeh o Deniske. Deniska je žiačkou 4. A triedy. Pomáha mladšej Miške, ktorá je žiačkou 2. A triedy. Ráno Mišku privedie do druháckej triedy, pomôže jej odniesť aktovku. Až potom ide do štvrtáckej triedy na poschodí. Zaslúži si obdiv za to, s akou láskou sa obetavo stará o Mišku. Deniske 3. 12. 2018 zomrel otec. Zosmutnela, zvážnela. Napriek tomu pomáha aj iným deťom z rómskej komunity.

List napísala Mgr. Anna Ďureje - pedagóg, skutok vykonala Deniska Salayová, v šk. roku 2018/2019 žiačka 4. triedy, ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok
V kategórii: List D - Lukáš sa zastal spolužiaka, ktorému ubližoval starší žiak

Bol obyčajný školský deň. Išiel som do školy ako obyčajne. V tento deň sa stalo niečo nepredvídateľné. Môj spolužiak súrne potreboval pomoc. Cez veľkú prestávku mu robil zle starší žiak 8. A triedy. Bil ho a robil si z neho srandu, tak som mu povedal, nech s tým prestane, ale on neprestal. Povedal som mu nech ide do svojej triedy robiť zle, no strčil ma a začal sa biť. Chodil som 5 mesiacov na karate, tak som nemal problém zhodiť ho na zem. Zľakol sa, vzdal sa a odišiel preč sadnúť si do svojej lavice. Odvtedy už neprovokuje a ja som veľmi rád, že môžem pomáhať ochraňovať svojich kamarátov.

List napísal a skutok vykonal Lukáš Gyorgyfi, v šk. roku 2018/2019 žiak 6. triedy, ZŠ Adely Ostrolúckej, Školská 341 28, Budča
V kategórii: List E - Silvia pohotovo zareagovala pri stretnutí so zatúlanou líškou v parku

Príbehy starkých o tom, ako im líška v zime z kurníka ukradla hydinu, sa nám zdajú zastarané s miernou dávkou dobrodružstva. Kým svitlo ráno alebo stačilo, že sa na dvore objavil človek, po nepozvanom hosťovi ostali len zakrvavené pierka slabšieho slepačieho súpera. Som učiteľkou biológie na základnej škola a chcem vám opísať moderný príbeh o zatúlanej líške a šťastnom konci vďaka pohotovej reakcii našej žiačky Silvie. Bol január, krásne snežilo a po miestnom parku sa prechádzalo zopár ľudí. V tesnej blízkosti parku je zastávka, odkiaľ autobusom skupinovo odchádzajú do svojich domovov v okolitých obciach naši žiaci. Silvia sa zdržala na obede, preto sa snažila dobehnúť svoju partiu kamarátov. Cestu si skrátila cez park. Vtom si všimla líšku, ktorá sa správala veľmi placho a pobehovala od stromu k stromu. Všetci si vieme predstaviť strach 11-ročného dievčaťa, čo sa samo v danom okamihu ocitlo bezprostredne vedľa líšky, ktorej správanie len ťažko možno odhadnúť. Navyše neďaleko sa nachádzajú nič netušiaci kamaráti. Kričať sa bála, aby príliš neupútala pozornosť líšky. Keďže na hodinách environmentálnej výchovy a biológie sme sa o podobných prípadoch zhovárali, Silvii napadlo kontaktovať práve mňa, svoju učiteľku. Zatúlané líšky aj po minulé zimy vedeli vystrašiť dedinčanov. Ľudí sa neboja, pohybujú sa aj cez deň po cestách, neraz hľadajúc potravu pre svoje mláďatá. Naša škola je orientovaná environmentálne, keďže sa nachádza pri Národnom parku (NP) Poloniny, ktorých sídlo Správy NP je práve v Stakčíne. Okamžite som informovala jej zamestnankyňu, že v parku sa pohybuje líška a momentálne môže v najlepšom prípade „len“ vystrašiť našich dochádzajúcich žiakov. Po rýchlom zásahu zamestnanca Správy NP Poloniny sa aj Silvia dostala bezpečne domov. Chcem vyzdvihnúť rozvážnosť žiačky, ktorá si zachovala chladnú hlavu a s veľkou dávkou odvahy pomohla pohotovo vyriešiť situáciu.

List napísala RNDr. Martina Štofirová – pedagóg, skutok vykonala Silvia Gezaničová, v šk. roku 2018/2019 žiačka 6. triedy, ZŠ s MŠ SNP 412, Stakčín
Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka