Tel.: +421 907 797 236

Dobrý nápad


Dobrý nápad

V kategórii: List A - Žiaci venovali výťažok zo školských vianočných trhov rodine v núdzi

Vianoce sú obdobím radosti a dobrej rodinnej atmosféry. Ľudia sa radujú a užívajú si pohodu bez zbytočných povinností. Aj my sme sa už všetci tešili na tohtoročné vianočné sviatky. Tesne pred prázdninami organizujeme na našej škole už tradičné vianočné trhy. Spoločne vytvárame a potom predávame rôzne krásne a užitočné aj neužitočné darčeky. Peniažky, ktoré takto zarobíme darujeme niekomu, kto sa na Vianoce až tak neteší, lebo žije v biede. Často zabúdame na zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí Vianoce s radosťou neprežívajú. Myslím, že najväčší dar je zdravie, to si však nekúpime a nemôžeme darovať. Preto sme tento rok vymysleli, že peniaze, ktoré zarobíme na Vianočných školských trhoch darujeme jednej rodinke, ktorá žije vo vedľajšom meste. Otcovi tejto rodiny objavili nádor na mozgu. Prišiel o prácu a musí absolvovať ožarovania, ktoré sú veľmi drahé. Nádor mu zabraňuje v pohybe, ľavá noha mu funguje veľmi zle a má problémy s bežnými aktivitami. Dozvedeli sme sa, že asi najťažšie je to so sprchovaním. Jeho manželka sa nám zdôverila s tým, že by mu sprchovanie uľahčil nový sprchovací kút, pretože majú len vaňu. Predajom našich koláčikov, sviečok, mydielok, obrázkov a iných drobností sa nám podarilo zarobiť celkom peknú sumu peňazí. Skontaktovali sme sa s manželkou toho pána a dohodli stretnutie v ich meste. Posedeli sme si spolu a s radosťou sme jej odovzdali pozdrav a peniažky. Pani nám so slzami v očiach neustále ďakovala za pomoc. Bola veľmi šťastná, a nerozumela prečo sme si vybrali práve ich. No my vieme svoje a dúfame, že sa rodinka bude mať s našou malou pomocou lepšie. Želáme im veľa šťastia a veľa lásky, lebo tej je medzi ľuďmi stále menej.

List napísal a skutok vykonal kolektív žiakov s pani učiteľkou PaedDr. Alenou Očenášovou, v šk. roku 2018/2019 žiaci 7. triedy, ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
V kategórii: List B - Žiaci dvakrát ročne organizujú zbierku na pomoc Emmke

Častokrát v honbe za úspechom ľudia zabúdajú na svojich blízkych, ale aj na ľudí vo svojom okolí. Naopak, sú aj takí, ktorí sú ochotní pomáhať. Nemyslieť na seba, ale na iných. Pomôcť chorému, postihnutému svojou spoločnosťou, rozhovorom alebo rôznymi druhmi benefičných akcií. Aj my v škole už štvrtý rok pomáhame našej malej kamarátke Emmke. Emmka sa narodila predčasne v 7. mesiaci tehotenstva. Následne ďalší mesiac strávila v inkubátore. Má hypotóniu – znížené svalové napätie. Po návrate z pôrodnice s ňou rodičia začali aktívne rehabilitovať. Nevzdávali sa, ale na výraznejšie posilnenie svalov bola a je potrebná pomoc odborníkov. Akýkoľvek rehabilitačný pobyt, zakúpenie rehabilitačných pomôcok stojí nemalé množstvo peňazí. A preto sme sa rozhodli pomôcť.... . Pomoc od nás žiakov prichádza dvakrát ročne. Pred vianočnými prázdninami škola organizuje Vianočnú akadémiu, ktorej súčasťou okrem kultúrneho programu je aj predaj školského časopisu a vianočného punču za symbolické ceny. Tento rok sa prvýkrát organizoval aj vianočný bazár. Žiaci priniesli predmety (knihy, CD, DVD, hračky, bižutériu), ktoré už nepotrebovali, nepoužívali. Dané predmety našli svoje uplatnenie v iných domácnostiach a neskončili v koši. Vyzbierané peniaze boli odovzdané rodičom Emmky. Každoročne v máji sa organizuje charitatívny beh pre Emmku (tohto roku 4. ročník), ktorý v posledných rokoch nadobúda masívny charakter. Kvôli záujmu aj obyvateľov mesta Medzilaborce pribúdajú nové súťažné disciplíny. Tie sú rozdelené do niekoľkých kategórií. Súťažia všetci. Od prváčikov cez deviatakov až po pedagogických zamestnancov. Tento ročník pribudli tri nové kategórie. Keďže k Emmke minulý rok pribudol braček, chceli sme do behu zapojiť aj jej maminu. Z toho vzišla kategória - beh mamičiek s kočíkmi. Posledná kategória bola venovaná malým slečnám. Tie spojazdnili svoje detské kočíky a snažili sa ich čo najskôr zaparkovať v cieľovej rovinke. Radosť bola obrovská. Mnohí sa tešili zo svojej prvej medaily. V závere podujatia riaditeľka školy odovzdala Emmkiným rodičom 936 eur. Konečná suma pozostávala zo štartovného, ktoré je každý rok ľubovoľné, ale aj z verejnej zbierky, do ktorej prispeli obyvatelia Medzilaboriec. „Čerešničkou na torte“ bolo šesť veľkých vriec naplnených plastovými vrchnákmi, ktoré môžu rodičia Emmky „zameniť“ za peniaze. Akcia splnila svoj zámer. Dokázali sme sa spojiť pre dobrú vec. Odmenou pre nás bolo Emmkino poďakovanie. Sme si istí, že naše úsilie byť školou so srdcom na správnom mieste sa potvrdilo. Dôkazom toho sú naši žiaci a ich ochota pomáhať.

List napísali Mgr. Alexandra Gubová – pedagóg a PaedDr. Emília Kocanová – riaditeľka školy, skutok vykonali žiaci ZŠ Komenského 135/6, Medzilaborce
V kategórii: List C - Žiaci zorganizovali zbierku na rehabilitáciu pre spolužiaka

Volám sa Jaroslav Šubíka a v mene všetkých žiakov našej školy píšem tento list. Pomohli sme chlapcovi, ktorý mal k nám do ZŠ s MŠ Štefanov chodiť, ale pre jeho hendikep nemôže. Marek sa narodil s detskou mozgovou obrnou, má telesné aj mentálne postihnutie a doteraz absolvoval 40 operácií. Pomáhajú mu rehabilitácie v Maďarsku, ktoré sú veľmi finančne nákladné. Jeho mamina a súrodenci robia, čo môžu, ale získať dostatok peňazí je náročné. Naša 8. trieda dostala super nápad. S pani učiteľkou sme sa dohodli začať vyrábať rôzne dekoratívne predmety. Zámerom bolo vyzbierať sa na Marekovu rehabilitáciu do Maďarska. Pani učiteľka o tom povedala ďalším učiteľkám a na hodinách techniky sme vyrábali venčeky, svietniky, prívesky, vianočné ozdoby. Určili sme ceny a počas vianočnej besiedky sme začali predávať. Spočiatku to vyzeralo, že naša snaha vyjde nazmar a vyzbierané peniaze nepostačia na rehabilitáciu. Ale ku koncu besiedky sme boli prekvapení, pretože ľudia kupovali naše výrobky a zároveň aj prispievali vyššou sumou. Napokon sa vyzbieralo úctyhodných 700 eur! Je úžasné, čo dokáže jedna škola. Marekovi sme veľmi pomohli. Po rehabilitácii začal chodiť a trochu viac vnímal svet okolo seba. Sme šťastní a hrdí, že sme mohli pomôcť a premýšľame, čo ešte môžeme preňho urobiť v budúcnosti.

List napísal Jaroslav Šubika, v šk. roku 2018/2019 žiak 8. triedy, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2018/2019 žiaci 8. triedy, ZŠ s MŠ Štefanov 329, Štefanov
V kategórii: List D - Deti začali predávať výrobky z prírodnín, aby tak finančne pomohli chorým deťom

Všetko sa začalo 74 centami. Možno si poviete, že je to smiešne, zanedbateľná čiastka. Príbeh, ktorý tieto centy skrývajú však zanedbateľný nie je. Deti si v rámci hry v areáli školského dvora vytvorili stanoviská, kde si medzi sebou ,,predávali,, výrobky z prírodnín. Wendy, Aničku, Barborku a Soničku však napadlo predávať tieto výrobky aj dospelákom, ktorí šli okolo. Na druhý deň prišli slávnostne so 74 centami. Pochválila som ich za vynaliezavosť a povedala som, že za peniažky si už môžu kúpiť aj čokoládu. Vtedy na mňa pohoršene pozreli a povedali: ,,Ale my zbierame peniažky pre choré deti!“ Vyrazili mi dych. Malé deti chcú pomôcť iným deťom. Túto krásnu myšlienku sme nemohli nechať tak. Pomôcť sa rozhodla celá trieda. Pri príležitosti besiedky pre rodičov a starých rodičov sme vytvorili predajný stánok s našimi výrobkami. Deti rodičom vysvetľovali ako chcú peniaze použiť a s čoraz väčším úsmevom vhadzovali zárobok do pokladničky. Podarilo sa nám vyzbierať 170 eur. Svoju radosť vymenili za radosť iných. Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli finančne pomôcť rodine s 3 ťažko chorými detičkami. Tie nám nakreslili aj obrázok, ktorý nám visí nad tabuľou a ešte dlho aj bude. Bude pripomienkou, že aj drobných 74 centov môže odštartovať úžasnú myšlienku. Bude pripomínať, že aj malé deti vedia v sekunde prerásť dospelákov. Bude pripomienkou, že chuť pomôcť je sladšia ako chuť čokolády.

List napísala Mgr. Zuzana Sádecká – pedagóg, skutok vykonal kolektív, v šk. roku 2018/2019 žiaci 3. triedy, ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
V kategórii: List E - Dvojitá radosť detí

V našej škole radi robíme malé dobré skutky. Aj v jeseni prišli pani učiteľky s nápadom pomôcť našim spolužiakom z nultého ročníka malou zbierkou pomôcok, hračiek, či kníh, lebo sú to žiačikovia rómskeho pôvodu a zbierka by im spestrila vyučovanie, aj by sa potešili. Tak sme vypísali plagátiky, oslovili sme známych, rodičov i pomocou internetových sietí sme našli veľa dobrých ľudí, ktorí nám donášali tašky i vrecia plné krásnych vecí. Na tejto zbierke sa podieľal žiaci druhého i prvého stupňa. Bolo ich toľko, že by sa v nich naši nulťáci asi aj stratili. Preto prišiel ešte jeden nápad. Pani učiteľka sa opýtala pani primárky na detskom oddelení, či by pre malých maródov nepotrebovali nejaké knihy, skladačky... a odpoveď bola, že áno. Tak sme nabalili jednu plnú veľkú krabicu, aj pre detské oddelenie v našej nemocnici a tento darček sme im odniesli na Mikuláša, aby sa aj ony trochu zabavili i potešili, kým sa budú liečiť na oddelení. Takto sme našou zbierkou hračiek potešili naraz dve skupiny detí. Mali sme veľkú radosť a už vymýšľame, akú zbierku urobíme najbližšie, lebo kde je vôľa, tam je cesta. A nám vôľa nechýba!

List napísala B. Bulíková – v šk. roku 2018/2019 žiačka 8. triedy, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2018/2019, žiaci 2. stupňa, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka