Tel.: +421 907 797 236

Dobrý nápad


Dobrý nápad

V kategórii: List A - Žiaci ŠKD založili projekt Náruč dobrých skutkov

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme v roku 2019 zrealizovali na našej škole dve výstavy, ktoré deti v školskom klube detí inšpirovali k založeniu klubového parlamentu a k projektu participácie. Spoločnými silami deti oslovili sponzorov a z vyzbieraných finančných prostriedkov sme zrealizovali prvý ročník projektu participácie. Radosť našich detí z nezištnej pomoci druhým je úžasná a nákazlivá. Tento rok chceli v projekte pokračovať. Požiadali sme o grant prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie ZSE. Deti v školskom klube detí vedieme k rozvoju sociálnych zručností, ako napríklad empatia, spolupráca, komunikácia atď. A práve rozvoj sociálnych zručností bol jedným z cieľov projektu Náruč dobrých skutkov – Projekt participácie v školskom klube. Keď sme reagovali na výzvu Nadácie ZSE, ešte sme netušili, v akej situácii sa o niekoľko týždňov ocitne naša spoločnosť. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila ochromenie hospodárstva a potreba pomoci sa stala v tejto kríze ešte väčšou a naliehavejšou. Po dohode s Nadáciou ZSE sme sa rozhodli zrealizovať náš projekt bezodkladne. Vyučovanie na školách sa prerušilo, a tým sa skomplikovala aj realizácia projektu. Konzultácie s deťmi preto prebiehali online (EduPage, Microsoft Teams). Potešilo nás, že aj deti vnímali závažnosť situácie a nechceli projekt odkladať. Uvedomovali si, že treba pomôcť teraz a nie až potom. Samotný projekt bol zložený z troch aktivít: 1. Pomoc bezdomovcom, 2. Pomoc zvieratkám a 3. Pomoc seniorom. Jedným z cieľov bola aj spolupráca s miestnou komunitou. Vzhľadom na opatrenia prijaté vládou SR sme museli obmedziť aktívnu spoluprácu detí pri nákupe a distribúcii pomoci. Tiež sme museli obmedziť spoluprácu s miestnou komunitou, ktorú sme transformovali do pomoci ľuďom práve z miestnej komunity mesta Pezinok. V prvej časti projektu sme teda oslovili Nocľaháreň v Pezinku, ktorá je zriadená a prevádzkovaná mestom Pezinok. Ľuďom bez domova putovalo pätnásť pracích prostriedkov, aviváže (dvadsaťštyri kusov), spoločenské hry, kvety na výsadbu a všetko k nim potrebné, aby si klienti zariadenia mohli skrášliť prostredie. Druhú časť sme adresovali Občianskemu združeniu Pomoc opusteným zvieratám Pezinok – OZ POZP. Nakúpili sme granuly, konzervy a iné krmivo pre psov a mačky. Nákup sme odovzdali v Šenkviciach, kde má OZ svoje priestory. Zo Šenkvíc sme boli zaniesť dvestopäťdesiat kusov jednorazových ochranných rúšok na tvár do Zariadenia opatrovateľskej služby v Pezinku. Rúška na tvár sú v dnešnej dobe priam nevyhnutnosťou. Žiaľ, aj v tomto zariadení ich mali nedostatok, tak sme sa aspoň takto snažili pomôcť. Naša pomoc prišla v pravý čas, no predsa tomu chýbal práve kontakt s deťmi, pretože osobný kontakt je rovnako dôležitý ako materiálna pomoc. Prínosom projektu bolo v prvom rade upevnenie povedomia o dobrovoľníctve. Deti pochopili potrebu a význam dobrovoľníctva a mali zodpovednosť, keď participovali pri prerozdelení pomoci. Mnohé deti to motivovalo k dobrovoľníctvu. Písali nám rodičia detí, ktoré síce nemohli spolu s nami nakúpiť a odniesť zbierky, ale ktorí s deťmi aspoň pomohli vyčistiť prírodu od odpadkov vo svojom okolí. Ak každý z nás prispeje svojou trochou, bude si viac všímať svoje okolie a ľudí okolo seba, svet sa stane lepším miestom pre život nás i budúcich generácií.

List napísali Mgr. Kristína Habová a Dušan Caja, vychovávatelia ŠKD, skutok vykonal kolektív žiakov ŠKD, v šk. roku 2019/2020, žiaci 1. – 4. triedy, ZŠ Orešie 3, Pezinok
V kategórii: List B - Žiaci finančne prispeli na Kliniku pediatrickej onkológie

Sme žiakmi ZŠ Štefana Závodníka v malebnej dedinke Pružina. Jedného dňa, keď sme sa s p. učiteľkami rozprávali na vyučovaní o rakovine a jej dôsledkoch, o deťoch, ktoré trpia onkologickými ochoreniami, rozhodli sme sa im pomôcť. Bol november a blížil sa čas vianočných sviatkov. Väčšina týchto malých pacientov netrávi Vianoce doma, prežívajú neľahké chvíle, každý deň vedú boj so zákernou chorobou. My si ani nevieme riadne predstaviť, čím všetkým si musia títo malí bojovníci prejsť. Po dlhom premýšľaní sme sa rozhodli finančne prispieť na kliniku pediatrickej onkológie v Banskej Bystrici. V rámci triednických hodín a tiež hodín technickej a výtvarnej výchovy sme vyrábali stromčeky šťastia, adventné vence, pohľadnice, levanduľové vrecúška a iné vianočné ozdoby. Všetky naše výrobky sme potom predali v spolupráci s pánom farárom v našej dedinke. Výťažok z predaja tristosedemde- siatpäť eur poslala triedna učiteľka na účet kliniky. Darovať zdravie nie je v našich silách, ale aspoň touto formou sme chceli pomôcť chorým deťom. Nikdy nevieme, kedy budeme my alebo naši najbližší potrebovať pomoc.

List napísal a skutok vykonal kolektív žiakov s triednou učiteľkou Mgr. M. Talašovou, v šk. roku 2019/2020, žiaci 8. triedy, ZŠ Štefana Závodníka, Pružina 408
V kategórii: List C - Žiaci organizujú charitatívne akcie

Dovoľte mi predstaviť vám jednu výnimočnú triedu. 8. A je trieda pätnástich žiakov. Keď boli štvrtákmi, pod vedením svojej triednej učiteľky PaedDr. Andrey Tribusovej, PhD. zorganizovali v priestoroch školy predaj vlastnoručne upečených koláčikov pre žiakov, rodičov a učiteľov pod názvom Koláčiky pre SOS psíky. Finančným výťažkom pomohli opusteným zvieratkám v miestnom útulku. Keď som sa v piatom ročníku stala ich triednou ja, ich prvá otázka bola, či môžu aj naďalej pokračovať v zbierkach pre tých najzraniteľnejších. Odvtedy sa ich snaha stala tradíciou. Každoročne pred Vianocami organizujú charitatívne akcie, ktoré sa ale líšia od tradičných zbierok tým, že deti samy doma upečú rôzne koláče, medovníky a iné dobroty. V škole ich ponúkajú na predaj. Výťažok venujú na charitatívne účely. Týmto spôsobom už darovali spolu viac ako tisícsto eur rôznym organizáciám, ktoré sa starajú o tých, ktorí to najviac potrebujú. Na začiatku pomohli opusteným psíkom z OZ SOS psíky – Bardejov. Ako piataci a šiestaci odovzdali vyzbieranú sumu mentálne postihnutým klientom z Domova sociálnych služieb v Bardejove. V siedmom ročníku svojou zbierkou obdarovali opustené deti z Detského domova v Prešove. Týmto deťom navyše vyzbierali a priniesli aj hry, knihy a hračky, z ktorých už vyrástli, ale ktoré ešte mohli poslúžiť a potešiť. Ostatnou vianočnou akciou a zbierkou pomohli opusteným matkám s deťmi aj rodinám v núdzi v Centre pre obnovu rodiny v Prešove. Navyše peniažky, na prosbu centra, premenili na potraviny a potreby do domácnosti, a pár dní pred Vianocami s potešením dopravili. Tým najvzácnejším je však pre našich žiakov odovzdávanie daru. No moji ôsmaci vedia, že nie každý má v živote šťastie. Viem, že škola má v prvom rade vzdelávať, no v rovnakej miere má aj vychovávať, aby sme svet zanechali v dobrých rukách. A tým najlepším vedomím je fakt, že za sebou zanechávame mladých ľudí, ktorí v prvom rade nezabúdajú byť ČLOVEKOM.

List napísala Mgr. Erika Baldovičová, pedagogička, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2019/2020, žiaci 8. triedy, ZŠ Komenského 23, Bardejov
V kategórii: List D - Deti s láskou pripravili darčeky pre seniorov

Kto s láskou dáva, dvakrát dáva. Riadiť sa touto vetou môže pre mnohých znieť ako obyčajné klišé, no deti, desaťroční „prckovia“, ani netušia koľko nehy, dobra a sily vedia dať. Ako štvrtáci, velkáči, sme si na hodinách pracovného vyučovania majstrovali, tvorili a skúšali rôzne techniky výroby vianočných ozdôb v čase, keď sa blížili dni Vianoc. Pustili sme sa do práce, spievali koledy, vianočné piesne, zimné hity a spomínali, aké boli minulé Vianoce. Uvedomili sme si, ako dobre je mať veľkú rodinu, priateľov, známych, s ktorými tento čarovný čas trávime. Hovorili sme aj o deťoch, ktoré sú v detských domovoch a nemajú rodinu. V tejto súvislosti Emku napadlo, či by sme nemohli potešiť našich deduškov a babičky, ktorí sú v našom meste umiestnení v Domove sociálnych služieb. Naša škola už neraz pripravila kultúrne podujatia venované práve im. No moji štvrtáci chceli, aby to boli darčeky, ktorými ich potešíme. Pustili sa do práce. Spravili obrázky z motúzov, vianočné ozdoby, pozdravy, tvorili a balili. V posledný deň pred vianočnými prázdninami sme obrovskú škatuľu plnú darčekov odniesli tým, ktorí nás už netrpezlivo čakali. Babky a dedkovia sa už nevedeli dočkať našej návštevy. Po príchode sme im zaspievali naše triedne vianočné „hitovky“ a rozdali sme darčeky. Našim kamarátom seniorom sa triasol hlas a mali slzy v očiach a nás hrialo pri srdiečku, že sa tešili a mali radosť. Ďakovali nám a my sme sa zhodli, že sa k nim vrátime a niečo pekné pre nich vymyslíme. Bola to pre nás silná emócia, ktorá s nami ostala ešte dlho po Vianociach. Deti sa už teraz tešia, akú spoločnú aktivitu s našimi starkými ešte zažijeme. Ja som na mojich štvrtákov hrdá, že nemysleli len na svoje vianočné priania, ale chceli potešiť niekoho iného.

List napísala Mgr. Zora Majkutová – pedagogička, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2019/2020, žiaci 4. triedy, ZŠ Hlavná 121, Gelnica
V kategórii: List E - Žiaci organizujú pravidelne Vianočný bazár

Hovorí sa, že život je zmena. Tento rok čaká zmena aj nás. Sme deviataci a od septembra rozšírime rady stredoškolákov. Ešte predtým, ako odídeme, chceme vyzdvihnúť, priblížiť niečo, čo nám bolo okrem iných ďalších vecí na NAŠEJ škole veľmi blízke a sympatické. Niečo, čo nás naučilo, že aj „malí“ ľudia vedia robiť VEĽKÉ skutky. Od roku 2012 sa na našej škole každoročne organizuje dobročinný Vianočný bazár. Hoci by ste to mohli považovať za deň bez učenia, táto akcia má oveľa hlbší význam. Už niekoľko týždňov pred bazárom môžu žiaci predkladať cez svojich triednych zástupcov návrhy konkrétnej pomoci, čiže komu by mal byť podľa nich výťažok z predaja venovaný, Žiackemu parlamentu. Tam sú prediskutované a nakoniec sa na základe hlasovania členov parlamentu vyberie ten návrh, ktorý najviac oslovil. Najskôr sme pomáhali organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi, ale časom sme pochopili, že chceme byť adresnejší a chceme vedieť, komu vlastne pomáhame. A tak v duchu „deti pomáhajú deťom“ sa naša pomoc postupne zamerala na našich rovesníkov, s ktorými sa osud ťažko zahral. V deň „D“ už všetci žiaci vedia, komu pomáhajú a s nadšením premieňajú školské chodby a triedy na trhy, čajovne, reštaurácie, herne, kiná či salóny krásy. Nezištne často pomáhajú aj naši rodičia, ktorí doma s nami vypekajú, vyrábajú vianočné ozdoby alebo len tak pošlú malý finančný dar na dobrú vec. Vyzbieranú sumu potom osobne odovzdávajú členovia Žiackeho parlamentu rodine dieťaťa. A často sú to veru veľmi emotívne a obohacujúce stretnutia, ktoré nám dávajú priestor pýtať sa NAOZAJ na všetko. Až tam si uvedomujeme, aké máme my „zdravé“ deti šťastie a akú silu majú dobré skutky. Je to super pocit, keď na tvárach obdarovaných vidíme prekvapenie z vyzbieranej sumy a vďačnosť za pomoc. Tešíme sa, keď nám potom dajú vedieť, na čo peniažky použili, prípadne nám pošlú fotky či napíšu list . Za sedem rokov sme spoločne pomohli trom organizáciám a piatim rodinám s vážne chorými deťmi. Celková suma, ktorú sme vyzbierali na Vianočných bazároch, je 7 270,95 eur. O výnimočnosti nášho školského bazára svedčí aj to, že vyzbieraná suma každý rok narastá, pretože každá trieda chce prekonať svoj minuloročný príspevok. Sme veľmi vďační, že sa nám naskytla cez školu možnosť pomáhať druhým, uvedomiť si skutočné hodnoty života, pozrieť sa občas na realitu aj inými očami. Odchádzame s pocitom, že sme pomohli aj my a držíme našej školičke palce, aby aj naďalej pokračovala v tejto tradícii.

List napísali Mariana Kudriová, Sára Klocoková, Nikol Kostolanská, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2019/2020, ZŠ Benkova 34, Nitra
Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka