Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Dobrý nápad


Dobrý nápad

V kategórii: List A - Saskia zorganizovala zbierku pre útulok zvierat

V škole máme novinársky krúžok, a hoci je jeho náplňou niečo iné, predsa len žiačka našej školy, siedmačka Saskia, dokázala skĺbiť predmet so svojou láskou k prírode a k zvieratkám. Doma ich chová niekoľko, dokonca sa postará o zvieratká, ktoré by mali prísť o svoj život, a uprosí rodičov, aby si ich mohla nechať. Teraz ale chcem písať o jej nápade v škole. Keď sa žiaci učili na krúžku tvoriť plagát, nielenže vytvorila plagát pre zbierku vecí do zvieracieho útulku v našom meste, ale sa rozhodla zbierku aj zrealizovať. Stanovil sa termín, vytlačili a rozlepili sa plagáty po okolí, dokonca sa zbierka dala vyhlásiť aj v mestskom rozhlase. Vyhotovila veľkú škatuľu, ktorú vyzdobila spolu s kamarátkami. Prinášané veci prácne odnášala so spolužiačkou do skladu, aby ich v deň odovzdania zas naložili na vozík, s ktorého transportom jej pomohli spolužiaci z krúžku. Majiteľka útulku sa tak potešila detskej iniciatíve, že dovolila skupinke žiakov, „mladých novinárov“ – so Saskiou na čele, útulok navštíviť pri slávnostnom odovzdaní všetkých vecí. Za nezištnú pomoc teda dostala iniciátorka zbierky odznak na pamiatku. Ale malým zadosťučinením bolo aj, keď za prinesené tak potrebné deky, uteráky, hračky a hryzadlá či pamlsky pre psíkov si mohli deti zvieratká pohladkať či vyskúšať ich vodiť na vôdzke. Určite sa však detskej návšteve najviac tešili samotné zvieratká, čo, samozrejme, hrialo pri srdiečku aj Saskiu.

List napísala PaedDr. Monika Kotorová – pedagogička, skutok vykonala Saskia Šalaváry, v šk. roku 2021/2022, žiačka 7. triedy, ZŠ Školská 9, Tlmače
V kategórii: List B - Damián daroval počítač deťom z detského domova a naučil ich ako ho používať

Pred niekoľkými rokmi mi rodičia kúpili nový počítač. Nevedel som, čo urobiť so starým. Bolo mi ho ľúto vyhodiť. Dostal som nápad, že starý, ale funkčný počítač darujem deťom z neďalekého domova. V domove, kde nemajú deti rodičov, a preto im nemá kto takéto veci kúpiť, snáď nájde svoje miesto. Aj keď starý, predsa sa mu potešili. Najprv ho nevedeli ani zapojiť a spojazdniť. Tak som im to urobil. Postupne ich naučil, ako na ňom písať, samozrejme, hrať hry a všetko, čo som na ňom vedel ja. Chodil som za nimi každý víkend, až kým nevedeli všetko potrebné. Priniesol som im aj hry, ktoré sa naučili rýchlo hrať. Boli veľmi šťastní. Bol som rád, že sa mi podarilo urobiť im radosť a potešiť ich aj zdanlivou maličkosťou.

List na podnet vyučujúcej ETV Mgr. K. Lenártovej Kováčikovej napísal a skutok vykonal Damián Stuhlák, v šk. roku 2021/2022, žiak 8.B triedy, ZŠ Z. Nejedlého 2, 05205, Spišská Nová Ves
V kategórii: List C - Školský parlament pomáha rodinám v období Vianoc – Medovníkové srdce

Keď sa v Bytči povie Medovníkové srdce, takmer každý obyvateľ nášho malého mestečka si s úsmevom zaspomína na stánok detí a pedagógov na námestí, plný detského džavotu a ruchu, s krásnymi medovníkovými srdiečkami. Projekt zorganizoval školský parlament Základnej školy na Ulici mieru za podpory vedenia, pedagógov, rodičov a žiakov školy. Hlavná myšlienka bola, že upečené srdiečka si mohli obyvatelia za dobrovoľný príspevok zaobstarať. V tom čase mal projekt nadobudnúť charakter komunitného zblíženia žiakov školy a obyvateľmi, rozvinúť ducha ich tímovej a organizačnej spolupráce, vyzbierané príspevky mali byť použité na ďalšiu činnosť školského parlamentu a jeho aktivity. Avšak nik z nás netušil, akú ďalšiu kapitolu Medovníkové srdcia ešte napíšu. Tých kapitol je viac, začnime po poriadku. Po tom, ako sa v zime zrealizoval náš projekt, udrel na spoločnosť COVID a s ním spojené opatrenia. Mnohé opatrenia sa negatívne podpísali na ekonomickej situácii rodičov našich žiakov. Takisto vďaka opatreniam náš školský parlament nemohol plnohodnotne pracovať a naše vyzbierané financie čakali v pokladničke. Čakali a čakali, pokiaľ sa k nám nedostala informácia v predvianočnom čase, že niektoré rodiny našich žiakov budú mať veľmi skromný vianočný stôl. Členovia nášho školského parlamentu v elektronickom hlasovaní ani sekundu nezaváhali a peniaze z pokladničky uvoľnili a nakúpili potraviny, dobroty, ktoré boli odovzdané rodinám, aby i oni mohli mať štedré Vianoce. V súčasnosti Medovníkové srdce píše druhú kapitolu svojho príbehu, prostredníctvom neho sme obstáli v inom projekte a získali sme finančné prostriedky na zriadenie klubovne a študovne školského parlamentu. Práve sa vďaka Medovníkovému srdcu chystáme vydať prvé číslo parlamentného časopisu. Spolupráca medzi nami, členmi školského parlamentu, začína opäť fungovať a našu študovňu chceme ponúknuť i žiakom z našej školy, ktorí nemajú technické možnosti doma a potrebujú si dorobiť projekty a domáce úlohy. Tešíme sa z toho, keď sme užitoční a potrební, napriek tomu, že sme ešte decká. Projekt Medovníkové srdce od začiatku vznikol nezištne a s láskou k ľuďom, konštruktívnym prístupom ku žiakom, veríme, že ešte nedal poslednú bodku za svojím príbehom. 

List napísala Janka Hanulíková – žiačka 9. triedy, skutok vykonal kolektív školského parlamentu, v šk. roku 2021/2022, žiaci 5.-9. triedy, ZŠ Ulica mieru č. 1235, Bytča
V kategórii: List D - Štvrtáci predávali svoje výrobky a zarobené peniaze darovali spolužiakovi z Ukrajiny

V našej škole funguje krúžok Škola priateľská deťom. Počas dištančného vyučovania bolo veľmi ťažké s deťmi niečo vyrábať a tvoriť. Ale boli sme odhodlaní začať sa čo najskôr po nástupe do školy stretávať poobede a zamestnávať nielen hlavu, ale najmä naše malé ruky. Vyrábali sme milé voňavé mydielka, vrecká s aromatickou soľou do kúpeľa, piekli a zdobili sme medovníky. Všetky tieto drobnosti sme ponúkali našim spolužiakom za symbolickú cenu počas malých a veľkých prestávok. Záujem o naše výrobky bol veľký, každý chcel niekoho obdarovať. Predsa len: vždy má niekto meniny, narodeniny alebo len tak si kúpiť pre radosť. S rúškami na nosoch, aby sme sa nestretávali s inými kolektívmi, a so zachovaním všetkých obmedzení, ktoré v školách proti ochoreniu COVID-19 v tom čase boli. Vyzbierali sme peknú sumu, ktorú sme hodlali použiť na spoločnú opekačku alebo spoločný školský výlet po pandémii. Ale potom vypukla na Ukrajine vojna a k nám do školy prišiel Vlad. Vlad je náš spolužiak. Utiekol z Ukrajiny pred vojnovým besnením so svojou mamou. Bol zaradený do deviatej triedy, matematickej sekcie. Výborne sa učí, je múdry a inteligentný. Ale Vlad bol stále smutný. Raz prišiel do školy. V ukrajinskom jazyku nám povedal, že zháňa mame prácu, lebo nemajú čo zajtra jesť, nemajú na chlieb. Vtedy sme neváhali ani chvíľu. Všetky naše zarobené peniažky vtedy žiaci darovali Vladovi. Ich dobré srdce a chuť pomôcť Vladovi prevážili sebeckosť. Dnes je Vlad už pokojnejší, mama má prácu, usadili sa. Nevieme, či ostane u nás v škole. Ale dnes vieme isto, že raz v budúcnosti bude spomínať na malých štvrtákov, ktorí jemu a jeho mamke v cudzine pomohli. Z najhoršieho.

List napísala  Mgr. Božena Hrubjaková, PaedDr. Denisa Pidíková – pedagogičky, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2021/2022, žiaci 4. triedy, ZŠ s MŠ Oravská Polhora č. 130
Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka