Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Dobrý nápad


Dobrý nápad

V kategórii: List A - Žiaci zorganizovali predaj vlastnoručných výrobkov na podporu Slobody zvierat a školy

Na Valentína 14. februára 2023 sa v našej škole pre deti, zamestnancov a rodičov varí Valentínsky elixír lásky. Celý rok sa snažíme deti viesť v duchu porozumenia, pomoci, empatie a ľudskosti. Počas školského roka pri rôznych príležitostiach organizujeme aktivity, či komunitné akcie. Práve pri tejto si deti z 3. B pripravili stánok vo vestibule školy, kde predávali vlastnoručne vyrobené náramky, náhrdelníky a kľúčenky z gumičiek. Naša triedna pani učiteľka Ľudmila Lašáková nám pripravila koláčiky a pagáče. Ochutnali sme trošku a boli úžasné. Akcia bola veľmi úspešná, pretože sa predali všetky výrobky. Peniaze z predaja sme rozdelili medzi Slobodu zvierat a našu školu. Pre psíkov sme nakúpili konzervy, granuly a klobásky za 78 eur. Škole sme venovali 186 eur. Spolu sa teda podarilo vyzbierať od rodičov a detí 264 eur. Sme veľmi vďační každému, kto nám prispel a pomohol. Veríme, že si podobnú akciu ešte v budúcnosti zopakujeme. Pri príležitosti sviatku sv. Valentína sme v stánku, kde sa predávali výrobky z gumičiek, umiestnili aj krabičku na zbierku dobrovoľných príspevkov pre Slobodu zvierat. Keďže vyzbieraná suma bola celkom veľká, kontaktovali sme útulok s otázkou, čo by zvieratká najviac potrebovali, aby bola naša pomoc čo najviac využitá. Nakúpili sme potrebné veci, potravu a vydali sme sa za psíkmi. Pani na recepcii nás nadšene privítala a pochválila nás, že sme aj v takýchto ťažkých časoch mysleli na opustené a týrané psíky a doniesli im aspoň niečo pod zub. Keď sme nákup vyložili a odovzdali, išli sme sa pozrieť k voliéram a výbehom pre psov. Areálom sa ozýval štekot a hlasné kňučanie. Psíkov majú naozaj veľa, malých aj veľkých, šteniatka, aj starších. Nakoniec sme si vybrali šteniatko, ktoré sme v neďalekom lese vyvenčili. Bola to fenka menom Aspasia. Bola veľmi prítulná a hravá, stále by sa chcela iba hladkať. Výlet sa nám všetkým páčil a uvedomili sme si, aké je dôležité pomáhať tým, ktorí si pomôcť nevedia samy.

Skutok vykonala 3.B trieda so svojou p. učiteľkou a p. vychovávateľom,  list napísala a zaslala Petra Kicková v šk. roku 2022/2023, ZŠ Za kasárňou 2, Bratislava
V kategórii: List B - Teo so spolužiakmi iniciovali zaplatenie výletu spolužiakovi

Dovoľujem si prihlásiť nášho syna Tea Doležala z Lady, žiaka 7. B triedy, ako aj kolektív 7. B pod vedením úžasnej pani učiteľky Mgr. Daniely Tomkovej zo ZŠ s MŠ Kapušany do tejto ankety. Síce na poslednú chvíľu, ale až dnes s prinesením vysvedčenia som sa dozvedela pozitívnu krásnu správu a nápad, ktorý Teo predostrel pani učiteľke, a spoločne so žiakmi z triedy ho pre svojho spolužiaka Adama zrealizovali. Adam Gabčo je ich spolužiak už niekoľko rokov. Pochádza z obce Šarišská Poruba. Teo do ich triedy prišiel iba minulý rok, ale do kolektívu bol prijatý a našiel si v nej veľa kamarátov, kamarátok. Medzi kamarátov s ktorými trávil v škole viac času patrí aj Adam. Navzájom si pomáhali, a to Teo Adamovi s učivom, ak niečomu nerozumel, rozhovormi a pod. Adam učil na oplátku Tea rómsky jazyk. Teo bol a je všímavý. Zistil, že Adam by sa potešil kopačkám. Teo mu ich daroval. Pomáhali si. Veľa sme sa aj o týchto obohacujúcich situáciách rozprávali, rozoberali a pod. Teo bol všímavý a vnímal, vníma inakosť detí, ľudí a nerobí rozdiely. Aj Adama bral on, ako aj kolektív triedy za svojho. Bol a je súčasť tímu, kolektívu. Spoločne sa tešia z toho, že Adam si zlepšil výsledky a neprepadol. Adam je od nich už starší spolužiak, a preto jeho dochádzka do ZŠ sa týmto rokom končí a on odchádza od nového školského roka na učilište. V tejto súvislosti mal Teo nápad, aby Adam išiel s nimi na výlet, aj keď sa prvotne neprihlásil. Spoločne si s pani učiteľkou triednou naplánovali výlet vlakom do TRIKLANDIE v Starom Smokovci. Teovi nebolo ľahostajné, aby Adam s nimi na jeho posledný výlet zo ZŠ nešiel. Tento svoj nápad povedal pani triednej učiteľke, ktorá ho predostrela aj triede. Všetci s nápadom súhlasili a celý výlet Adamovi zo spoločných peňazí zaplatili. Výlet si všetci spoločne užili, zažili veľa pekných zážitkov, spoločných chvíľ a smiechu, ale hlavne ostanú im nezabudnuteľné spomienky. Adam bol veľmi rád, že sa mohol vôbec tohto výletu vlakom spolu s triedou ako jej SÚČASŤ zúčastniť. Veľmi dnes ďakoval a tešil sa. Pre nás mnohých možno samozrejmé veci, ale pre chlapca, ktorý sa denne stretáva s predsudkami, diskrimináciou, neprijatím, odstrkovaním a podobne bol tento výlet veľkým gestom a zážitkom nielen od Tea, ale aj celej triedy s podporou úžasnej vnímavej podpornej pani triednej učiteľky. Z tohto zrealizovaného nápadu pre Adama sa veľmi teším a som pyšná nielen na nášho syna Tea, ale aj celú triedu žiakov, ktorí pod vedením pani učiteľky tvorili a tvoria úžasný kolektív vnímavých veselých rôznorodých detí. ĎAKUJEM Vám, že aj týmto gestom, postojom k Adamovi a nielen k Adamovi, ale aj iným spolužiakom, spolužiačkam, ktorí občas potrebujú pomôcť, robíte tento svet krajším a lepším v triede, škole a mieste, kde žijete.

List napísala Ingrid Doležalová – Teova mama, skutok vykonal Teo Doležal a kolektív žiakov, v šk. roku 2022/2023, žiaci 7. triedy, ZŠ s MŠ Hlavná 36717, Kapušany
V kategórii: List C - Školský parlament zorganizoval charitatívny žiacky ples na pomoc spolužiakovi
List C - Školský parlament zorganizoval charitatívny žiacky ples na pomoc spolužiakovi

Žiacky parlament zorganizoval vo februári 2023 charitatívny žiacky ples. Cieľom akcie bolo pomôcť žiakovi našej školy – prváčikovi Krištofkovi so závažnou diagnózou – spinálnou svalovou atrofiou, ktorý dennodenne na vozíčku chodí do školy. Chlapec je veľký bojovník, ktorý sa napriek svojmu hendikepu snaží byť rovnocenným žiakom triedy a školy. Preto sme sa rozhodli rodine finančne pomôcť, keďže jeho pravidelná liečba a rehabilitácie sú finančne veľmi nákladné. Výťažok z plesovej tomboly mal byť použitý na nákup nových rehabilitačných pomôcok pre Krištofka. Členovia žiackeho parlamentu – predsedovia jednotlivých tried na druhom stupni – sa s vervou pustili do zháňania sponzorov, propagácie plesu a jeho charitatívneho rozmeru medzi spolužiakmi. Výsledkom bola rekordná účasť žiakov na plese – vyše 130, ktorým sa podarilo nakúpiť tombolové lístky v hodnote 1 000 eur. Na to bolo treba predať 2 000 lístkov. Žiaci tým preukázali veľkú dávku empatie a prosociálneho cítenia, za čo im patrí veľká vďaka. Keď som zavolal Krištofkovej mame, akú sumu sa nám podarilo preňho vyzbierať, od dojatia nedokázala ani nájsť tie správne slová na vyjadrenie vďačnosti.

List napísal Mgr. Roman Kuttner – pedagóg, skutok vykonal kolektív žiackeho parlamentu, v šk. roku 2022/2023, žiaci 5. – 9. triedy, ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky
V kategórii: List D - Siedmaci venovali peniaze na výlet spolužiakovej sestre na rehabilitácie

Naša škola sa vo februári zapojila do celoškolského projektu Miniškola podnikavosti. Každá trieda si mala vybrať produkt, ktorý bude vyrábať a následne predávať. My, siedmaci, sme vyrábali sviečky. Z predaja vyrobených sviečok sme mohli ísť na triedny výlet, ale namiesto toho nám spoločne napadlo, že časť zarobených peňazí darujeme sestre nášho spolužiaka z Ukrajiny. Jeho sestre Líze by veľmi pomohli rehabilitačné cvičenia v Piešťanoch. Sme radi, že sme sumou 100 eur mohli prispieť k zlepšeniu jej zdravotného stavu.

List napísal Mgr. Lukáš Janičina – pedagóg, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2022/2023, žiaci 7. triedy, ZŠ Kvačany 227, Liptovský Mikuláš
V kategórii: List E - Žiaci premenili odpad na pomoc psej škole

Jeden dobrý nápad, 54 akčných žiakov a skutok, ktorý nakoniec pomohol nielen prírode, ale aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením, a psíkom, ktorí im pomáhajú. Keď sa od 1. januára 2022 začali zálohovať plastové fľaše a plechovky, nastala malá pohroma. V školskom bufete bolo možné si ich kúpiť, ale nie vrátiť. Rovnako ako v blízkej večierke či okolitých obchodoch. Najbližší automat na ich vrátenie je cca 1 km od školy, problémom však je, že fľaše sa musia vracať nepokrčené a teda zaberajú veľa miesta, a naviac automat sa často kazí alebo je preplnený a proste ich nezoberie. A tak sa stalo, že končili v dobrom prípade v kontajneri na plast, v horšom kade-tade. Okrem toho, že to boli „vyhodené peniaze“, Petržalka, ako veľké panelákové sídlisko, bola naozaj zasypaná týmito obalmi okolo kontajnerov (lebo ľudia ich nekrčili, aby sa dali vrátiť a tak zaberali zrazu veľa miesta) a veru aj po sídlisku. Pár detí ich začalo zbierať. A potom sa pridali postupne viacerí a viacerí... Dali si brigádu a pozbierané fľaše  začali zhromažďovať u seba v triede. Začali pridávať aj tie z bufetu, nosiť aj z domu... Rovnako aj deti z 5. B – tie dokonca kúpili prasiatko a v oboch triedach zhromažďovali fľaše – tie z bufetu, večierky, z domu, ale aj tie, ktoré pozbierali, aby neznečisťovali okolie. Deti z oboch tried ich následne odnášali na striedačku do automatu, hoci cesta nebola krátka, a vhadzovať fľaše a meniť lístky za peniaze vyžadovalo čas naviac, po škole. To ich nezastavilo! Venovali svoj čas a tvorili zbierku – nosili peniaze do prasiatka. Ku koncu roka, keď obe triedy spočítali, koľko takto nazbierali, dostali prekvapivý výsledok – podľa vyzbieranej sumy prepočítali, že spolu nazbierali a odniesli 623 ks fliaš a získali takmer 100 eur. Pri rozhodovaní, čo s nimi, nezaváhali a rozhodli sa ich neminúť, ale darovať a chceli, aby „pomohli nejakým zvieratkám“, a tak oslovili výcvikovú školu pre asistenčné psy. To sú psíky, ktoré pomáhajú v živote ľuďom so zdravotnými problémami – nevidiacim, ale aj ľuďom s autizmom či poruchami sluchu, pohyblivosti. Nielenže sa dokázali dohodnúť päťdesiati štyria na jednom dobrom skutku a vykonali ho tak, že pomohli prírode, nakoniec ešte aj túto svoju aktivitu premenili na podporu pomáhajúcim psíkom. Za mňa je to skvelý nápad – premeniť „odpad“ na „pomoc“.

List napísala Ľubica Noščáková – pedagogička, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2022/2023, žiaci 5. triedy, CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange
Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka