Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Napísali ste nám

Do projektu zapájam žiakov navštevujúcich hodiny etickej výchovy 5.-9. ročníka. Vždy si spoločne prečítame listy v jednotlivých kategóriách a spoločne o nich besedujeme. Potom pristúpime k hlasovaniu. Často sa stáva, že žiaci rôznych ročníkov, napriek vekovému rozdielu, rovnako nazerajú na jednotlivé príbehy. Zaujmú ich hlavne dojímavé príbehy, v ktorých malé deti dokážu to, čo mnohokrát by nedokázali ani dospelí. Často svoje správanie konfrontujú s deťmi v príbehoch. Hlasovanie detskej poroty robím s deťmi asi od 2. ročníka súťaže.

Gabriela Koreňová, ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava

 

Spolu s deťmi na hodinách etickej výchovy a náboženskej výchovy čítame, rozprávame sa , hovoríme aj o iných dobrých skutkoch, ktoré deti urobili. Možno neboli veľké ale v očiach detí sú to krásne činy. Niekedy si aj poplačeme a mnohí sa popri tom aj otvoria a prehovoria aj o iných veciach z ich života. Myslím, že je to výborne vypracované. asi by som nič nemenila

Patrícia Bujňáková, Zš s Mš Tajovského ul. 2764/17, 05801,Poprad

 

Veľmi záleží od kolektívu, ako reagujú na príbehy. Vyučujem ETV na 2. stupni a reakcie detí sú rôzne, no vo veľkej väčšine pozitívne. Príbehy vždy čítame a keď niekto má podobnú skúsenosť, podelí sa o ňu. Veľmi ich dokážu dojať príbehy s chorými detičkami a veľký záujem je aj o príbehy so zvieratami. Menej ich baví čítať príbehy o tom ako deti pomáhajú napríklad odhŕňať sneh starým rodičom, tvrdia, že to je bežná vec, ktorú robia aj oni, tu je náročné meniť pohľad na takúto formu pomoci. Tvrdia, že je to bežné a jednoduché, no keď sa spýtam, kedy to robili naposledy, mlčia. Chýba sebareflexia detí, no vďaka týmto príbehom sú nútení rozmýšľať sami nad sebou...

Mgr. Lívia Markovicsová, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno 945 01

 

Deti oboznámim s poslaním a cieľom projektu. Po prečítaní príbehu diskutujeme. Keď prečítame príbehy s jednej kategórie hlasujeme zdvihnutím ruky a počty zapisujem. Reakcie detí sú rôzne...niektoré reagujú vlastnou skúsenosťou, iné príbehom z počutia. Vedia zaujať postoj, keď sa to týka ich vekovej kategórie, hlavne u detí 4. a 5. ročníka. U starších je to o konkrétnej udalosti a postoji hrdinu. Všetky príbehy sú pre deti podnetné a pre mňa ako pedagóga výborný materiál na konkrétne príklady empatie a prosociálneho správania.

Je to výborný projekt.Zmenu a úpravy vy ako organizátori riešite komplexne, takže k tejto otázke z môjho pohľadu, nemám čo dodať.

PaedDr. Ivana Lenďáková, ZŠ Na Hôrke 30, 949 11 Nitra

 

S brožúrkou pracujú v podstate všetci triedni učitelia a učitelia výchov. Jednotlivé príbehy s deťmi nahlas čítame a potom hlasujeme za ten, ktorý každého najviac oslovil. Na hodinách etickej východy, napríklad, používame príklady ako určitú motiváciu, ako uvedenie témy na diskusiu. Sú to témy ako medziľudské vzťahy, vzťahy medzi deťmi a ich okolím, vzťah k starším okolo nás atď.

Mgr. Lenka Dobroňová, ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

 

Deti rady počúvajú o hrdinstvách svojich rovesníkov. Mám takú skúsenosť, že sa často s nimi stotožňujú. Hodnotia svoje činy a porovnávajú ich s tými, ktoré na hodinách čítame a o ktorých sa rozprávame. Aj vďaka detskému činu roka môžeme deti lákať smerom k dobru. Vďaka.

Pavelová Renáta, Mgr., Jiráskova 5, 085 27 Bardejov

 

Myšlienka oceniť deti, ktoré robia dobré činy je výborná, mnohí dospelí by sa mali učiť od detí. Páči sa mi, že sa to viac medializuje. Možno nám dospelým pripomínajú, kde treba pomôcť. Dnešné deti nie sú zlé a vedia si všimať svoje okolie viac ako mnohí dospelí. Mali by to, ale písať deti, nie dospelí.

Konečná Beata, ZŠ M. Gorkého 21, 917 02 Trnava

 

Menšie deti reagujú otvorenejšie.dôležité pri hlasovaní je pozadie príbehu, z akej rodiny pochádza hlavná postava príbehu, aký bol výsledok dobrého skutku. na škole máme školské kolo Detský čin roka. Z každej triedy sa vyberie 1 zástupca a ostatný žiaci si na nástenke môžu príbehy prečítať a hlasovať za víťaza školy.

Mária Minárechová Mgr., KSŠ ZŠ sv. Michala Školská 9, 91441 Nemšová

 

Príbehy nesmierne obohacujú motivačnú časť hodiny, pomáhajú k scitliveniu triedy. Deti sa stávajú empatickými. Hlasujú s veľkým zanietením, dokážu argumentovať, prečo hlas dali konkrétnemu príbehu. stávajú sa im vhodnou inšpiráciou. O príbehoch, ktoré ich nadchli sa bavia aj počas prestávky. Ďakujeme!

Mgr. Alena Sládková, ZŠ, Ul. Eliáša Lániho 261/7, Bytča

 

Deti sa nemôžu dočkať ďalšej hodiny čítania jednotlivých príbehov. Veľmi živo reagujú pri rozhovoroch. Deťom je blízka pomoc ľuďom ale aj zvieratám. Príbehy v nich vyvolávajú spomienky a motivuje ich to k napísaniu svojich príbehov, resp. príbehov iných detí.

Jana Matíková, Základná škola, Ulica 8. mája 640/39, Svidník 089 01


Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2023. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka