Tel.: +421 907 797 236

Keď výnimočné deti robia výnimočné veci

KATEGÓRIA: Tlačové správy

Inšpirujte sa skutočnými príbehmi detských hrdinov

19. ročník projektu sa koná pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky.

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy a zanecháva výraznú stopu na deťoch pri uvedomovaní si skutočných ľudských hodnôt v našej každodennosti. Projekt deti motivuje ku konaniu dobrých skutkov a ponúka veľkú škálu pozitívnych reálnych detských hrdinov, ktorí v skutočných situáciách vedeli nájsť tie správne riešenia. Deti sa učia porozumieť realite cez  skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že  pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti, ktoré príbehy čítajú, majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a cez ich priamu skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnosti.
Počas doterajších 19 rokov fungovania projektu sa do neho zapojilo 1 500 000 detí z celého Slovenska.

detsky-cin-2019

"Každý rok je projekt v niečom iný, podľa toho, čo deti aktuálne žili a čo sa dialo v spoločnosti, nakoľko príbehy deti priamo reagujú na aktuálne dianie na Slovensku. Detské príbehy, najmä tie z vidieka alebo menších miest, ukázali silné medzigeneračné prepojenie medzi členmi rodiny. Deti radi trávia veľa času so starými rodičmi a vzájomne si odovzdávajú lásku - radi im pomáhajú. Je tiež zaujímavé sledovať ako narastá počet školských kolektívov, v ktorých sa integrácia zdravých a postihnutých detí stáva prirodzenou realitou. Každoročne sledujeme ako deti vedia rozumne využiť nové technológie a sociálne siete aj pre dobrú vec a pomáhajú tak ako ľuďom tak zvieratám." uviedla k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broadhurst- Petrovická.

 

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných siedmych kategóriách:
1. Záchrana ľudského života
2. Pomoc v rodine
3. Pomoc rovesníkom
4. Pomoc ľuďom
5. Pomoc prírode
6. Dobrý nápad
7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin

 

Priebeh projektu

  • v prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky urobili deti z 77  slovenských škôl.
  • počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

 

Čítanie príbehov na školách: v týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov.
Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. Zároveň deti v triedach hlasujú za príbehy, ktoré ich najviac oslovili.

  • Detská porota – každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých sedem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2019. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2019.

 

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk

Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti .
Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: http://detskycin.ludialudom.sk

Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra 2019.

Výberová komisia

  • PaedDr. Mária Tekelová, zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
  • Mgr. Halka Marčeková, dramaturgička programov pre deti
  • Patrícia Jariabková, moderátorka
  • Ľubica Zelizňáková, psychológička - LVS Bratislava
  • Arnold Kiss, konzultant v Maxman Consultants a ambasádor Teach for Slovakia
  • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

 

Partneri projektu Detský čin roka 2019

Generálny partner: Nadácia ORANGE
Mediálny partner: Rádio Expres
Hlavný partner: NAY Elektrodom

Partneri:
Alejtech
Dixit
Liga za duševné zdravie
ĽudiaĽuďom.sk
Národné osvetové centrum
Slovenská pošta

Viac informácií o projekte nájdete na  www.detskycin.sk
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:
Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk
Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk


späť

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka